ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
281 ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็น พนง.จ้างเหมาบริการ ดาวน์โหลดเอกสาร
117
17 ก.ค. 2561
282 ใบสั่งซื้อ/สั่่งจ้างครุภัณฑ์การเกษตร (เครื่องสูบน้ำบาดาล) ดาวน์โหลดเอกสาร
106
16 ก.ค. 2561
283 รายงานผลการพิจารณาครุภัณฑ์การเกษตร(เครื่องสูบน้ำบาดาล) ดาวน์โหลดเอกสาร
111
16 ก.ค. 2561
284 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
109
05 ก.ค. 2561
285 สัญญาจ้างทั่วไปโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายซอย 17 บ้านอ้ายน้อย หมู่ที่ 2 ตำบลลำปำ อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง ดาวน์โหลดเอกสาร
107
19 มิ.ย. 2561
286 รายงานผลการพิจารณาโครงกการก่อสร้างถนน คสล.สายซอย 17 บ้านอ้ายน้อย หมู่ที่ 2 ตำบลลำปำ อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง ดาวน์โหลดเอกสาร
96
12 มิ.ย. 2561
287 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
107
04 มิ.ย. 2561
288 สัญญาจ้างทั่วไปโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายซอย 9 บ้านปากประ หมู่ที่ 8 ตำบลลำปำ อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง ดาวน์โหลดเอกสาร
99
17 พ.ค. 2561
289 รายงานผลการพิจารณาโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายซอย 9 บ้านปากประ หมู่ที่ 8 ตำบลลำปำ อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง ดาวน์โหลดเอกสาร
109
10 พ.ค. 2561
290 สัญญาซื้อขายคอมพิวเตอร์ ดาวน์โหลดเอกสาร
104
08 พ.ค. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| 29 |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52