ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
281 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
64
10 ธ.ค. 2558
282 โครงการซ่อมผิวทาง ASPHALTIC CONCRETE ถนนลาดยางสายบ้านลำปำ-เตาปูน หมู่ที่ 5, 3 ตำบลลำปำ ดาวน์โหลดเอกสาร
49
19 พ.ย. 2558
283 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม พ.ศ.2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
61
10 พ.ย. 2558
284 ประกาศแผนการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
133
10 ต.ค. 2558
285 ประกาศแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
68
07 ต.ค. 2558
286 ประกาศสอบราคาจ้างโครงการซ่อมสร้างผิวทาง ASPHALTIC CONCRETE ถนนลาดยางสายบ้านลำปำ - บ้านเตาปูน หมู่ที่ 5, 3 ตำบลลำปำ อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง ดาวน์โหลดเอกสาร
94
06 ต.ค. 2558
287 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน พ.ศ.2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
89
03 ต.ค. 2558
288 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2557 ดาวน์โหลดเอกสาร
88
02 ต.ค. 2558
289 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม พ.ศ.2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
81
03 ก.ย. 2558
290 ก่อสร้างถนน คสล.ไม่มีไหล่ทาง สายซอยปรีชาพัฒนา หมู่ที่ 5 ตำบลลำปำ อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง ดาวน์โหลดเอกสาร
94
24 ส.ค. 2558
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| 29 |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39