ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
361 สัญญาซื้อขายสื่อการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าน้ำ ดาวน์โหลดเอกสาร
128
05 เม.ย. 2560
362 ขออนุมัติตกลงราคาโครงการจัดซื้อสื่อการเรียนการสอน ดาวน์โหลดเอกสาร
113
05 เม.ย. 2560
363 สัญญาจ้างโครงการปรับปรุงถนนสายซอย 3 หมู่ที่ 4 ตำบลลำปำ ดาวน์โหลดเอกสาร
137
21 มี.ค. 2560
364 สัญญาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายซอย 11 บ้านวัดป่าฯ หมู่ที่ 7 ตำบลลำปำ ดาวน์โหลดเอกสาร
118
21 มี.ค. 2560
365 ขออนุมัติตกลงราคาโครงการปรับปรุงถนนสายซอย 3 หมู่ที่ 4 ตำบลลำปำ ดาวน์โหลดเอกสาร
117
13 มี.ค. 2560
366 ขออนุมัติตกลงราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายซอย 11 หมู่ที่ 7 ตำบลลำปำ ดาวน์โหลดเอกสาร
113
13 มี.ค. 2560
367 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
117
08 มี.ค. 2560
368 ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
108
03 มี.ค. 2560
369 สัญญาจ้างโครงการซ่อมแซมถนนภายในตำบลลำปำ หมู่ที่ 1 - 11 ตำบลลำปำ ดาวน์โหลดเอกสาร
115
01 มี.ค. 2560
370 สัญญาจ้างโครงการจัดจ้างก่อสร้างกำแพงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าน้ำ หมู่ที่ 9 ตำบลลำปำ ดาวน์โหลดเอกสาร
117
01 มี.ค. 2560
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| 37 |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52