ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
361 ก่อสร้างถนนสายซอย 3 บ้านชายคลอง ช่วงที่ 2 หมู่ที่ 11 ตำบลลำปำ อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง ดาวน์โหลดเอกสาร
368
23 มิ.ย. 2554
362 โครงการต่อเติมท่อเมนระบบประปาเพื่อการเกษตร หมู่ที่ 9 ตำบลลำปำ ดาวน์โหลดเอกสาร
258
07 มิ.ย. 2554
363 ก่อสร้างถนน คสล. สายซอย 1 บ้านโคกลุง ช่วงที่ 3 หมู่ที่ 4 ตำบลลำปำ อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง ดาวน์โหลดเอกสาร
681
25 เม.ย. 2554
364 ก่อสร้างถนน คสล. สายซอย 14 บ้านนอกทุ่ง หมู่ที่ 6 ตำบลลำปำ อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง ดาวน์โหลดเอกสาร
410
25 เม.ย. 2554
365 สอบราคาจ้าง ประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านท่าน้ำ หมู่ที่ 9 ดาวน์โหลดเอกสาร
246
19 เม.ย. 2554
366 ก่อสร้างถนน คสล. สายซอย 2 บ้านอ้ายน้อย หมู่ที่ 2 ตำบลลำปำ อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง ดาวน์โหลดเอกสาร
381
11 มี.ค. 2554
367 ก่อสร้างโรงเก็บพัสดุ อบต.ลำปำ หมู่ที่ 3 ตำบลลำปำ อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง ดาวน์โหลดเอกสาร
286
04 ก.พ. 2554
368 สอบราคาจ้างก่อสร้างศาลาเอนกประสงค์ หมู่ที่ 7 ดาวน์โหลดเอกสาร
398
17 ม.ค. 2554
369 การจ้าง ประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านท่าน้ำ หมู่ที่ 9 ต.ลำปำ ดาวน์โหลดเอกสาร
462
11 ต.ค. 2553
370 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถยนต์บรรทุกชนิดเปิดข้างเทท้าย ) ดาวน์โหลดเอกสาร
282
27 ก.ย. 2553
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| 37 |38| |39