ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
51 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฏาคม พ.ศ. 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
78
31 ก.ค. 2564
52 รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง (จัดซื้อเลื่อยโซ่ยนต์ 1 รายการ) ดาวน์โหลดเอกสาร
67
29 ก.ค. 2564
53 รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง (บริการตรวจเช็คและซ่อมคอมพิวเตอร์ รหัส 416-56-0055) ดาวน์โหลดเอกสาร
44
27 ก.ค. 2564
54 รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง (วัสดุคอมพิวเตอร์ 2 กล่อง) ดาวน์โหลดเอกสาร
62
14 ก.ค. 2564
55 รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง (ป้ายไวนิลเฉลิมพระเกียรติ) ดาวน์โหลดเอกสาร
54
14 ก.ค. 2564
56 รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง (วัสดุงานบ้านงานครัว 3 รายการ) ดาวน์โหลดเอกสาร
58
14 ก.ค. 2564
57 รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง (วัสดุคอมพิวเตอร์ 3 รายการ) ดาวน์โหลดเอกสาร
62
13 ก.ค. 2564
58 รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง (ป้ายไวนิลขุด-ถมดิน) ดาวน์โหลดเอกสาร
66
09 ก.ค. 2564
59 ประกาศผู่ที่อยู่ในข่ายต้องชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2564 ที่ไม่สามารถติดต่อหรือแจ้งให้ทราบทางไปรษณีย์ได้ ดาวน์โหลดเอกสาร
72
07 ก.ค. 2564
60 รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง (นมโรงเรียน 4,824 กล่อง) ดาวน์โหลดเอกสาร
69
05 ก.ค. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| 6 |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52