ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
41 ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการของ อบต.ลำปำ ดาวน์โหลดเอกสาร
55
21 ก.ย. 2563
42 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุตามโครงการกิจกรรมวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2563ฯ ดาวน์โหลดเอกสาร
61
16 ก.ย. 2563
43 ประกาศเผยราคากลางการดำเนินการจัดหาพัสดุตามโครงการซ่อมแซมถนนภายในเขต อบต.ลำปำฯ ดาวน์โหลดเอกสาร
57
16 ก.ย. 2563
44 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา ศพด.บ้านท่าน้ำ จำนวน 136 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
49
03 ก.ย. 2563
45 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม พ.ศ. 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
46
01 ก.ย. 2563
46 ประกาศหลักประกันสัญญาครบกำหนดถอนคืน ดาวน์โหลดเอกสาร
58
17 ส.ค. 2563
47 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฏาคม พ.ศ. 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
64
01 ส.ค. 2563
48 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างประกอบอาหารกลางวัน ศพด.บ้านท่าน้ำฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
77
29 ก.ค. 2563
49 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกฯ ประจำไตรมาส 3 (เม.ย. 63 ถึง มิ.ย.63) ดาวน์โหลดเอกสาร
86
02 ก.ค. 2563
50 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน พ.ศ. 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
53
01 ก.ค. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| 5 |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39