ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
41 ประกาศเผยแพร่ราคากลาง (โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายซอย 2 บ้านปากประ หมู่ที่ 8 ตำบลลำปำฯ) ดาวน์โหลดเอกสาร
62
24 ส.ค. 2564
42 ประกาศเผยแพร่ราคากลาง (โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายซอย 8 บ้านโพเด็ด หมู่ที่ 9 ต.ลำปำ) ดาวน์โหลดเอกสาร
53
24 ส.ค. 2564
43 ประกาศเผยแพร่ราคากลาง (โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยราษฎร์อุทิศ 2 บ้านวัดป่าฯ หมู่ที่ 7 ต.ลำปำ) ดาวน์โหลดเอกสาร
60
24 ส.ค. 2564
44 ประกาศราคากลาง (โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายซอย 11 บ้านนอกทุ่ง หมุ่ที่ 6 ตำบลลำปำ) ดาวน์โหลดเอกสาร
62
24 ส.ค. 2564
45 รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง (วัสดุการเกษตร/วัสดุวิทยาศาตร์การแพทย์/วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ) ดาวน์โหลดเอกสาร
38
23 ส.ค. 2564
46 รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง (กระจกนิรภัยแบบนูน จำนวน 2 ชุด) ดาวน์โหลดเอกสาร
44
19 ส.ค. 2564
47 รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง (วัสดุไฟฟ้าและวิทยุจำนวน 6 รายการ) ดาวน์โหลดเอกสาร
65
09 ส.ค. 2564
48 รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง (จัดจ้างเหมาทำอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม) ดาวน์โหลดเอกสาร
42
09 ส.ค. 2564
49 รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง (จัดจ้างเหมาบริการถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มร่างข้อบุญญัติฯ) ดาวน์โหลดเอกสาร
46
09 ส.ค. 2564
50 ประกาศเผยแพร่ราคากลาง (โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายซอย 9 ม.7ฯ) ดาวน์โหลดเอกสาร
90
09 ส.ค. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| 5 |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52