ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
341 จัดจ้างก่อสร้างถนน คสล.สายซอย 7 บ้านนอกทุ่ง หมู่ที่ 6 ตำบลลำปำ อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง ดาวน์โหลดเอกสาร
471
22 พ.ค. 2555
342 ก่อสร้างถนน คสล.สายซอย 6 บ้านโพเด็ด ช่วงที่ 4 หมู่ที่ 9 ตำบลลำปำ อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง ดาวน์โหลดเอกสาร
330
22 พ.ค. 2555
343 แผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 ดาวน์โหลดเอกสาร
289
08 พ.ค. 2555
344 จัดจ้างประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านท่าน้ำ หมู่ที่ 9 ตำบลลำปำ อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง ดาวน์โหลดเอกสาร
377
18 เม.ย. 2555
345 ก่อสร้างอ่างน้ำ ล้างหน้าสำหรับเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าน้ำ หมู่ที่ 9 ตำบลลำปำ อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง ดาวน์โหลดเอกสาร
430
11 เม.ย. 2555
346 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างสอบราคาจ้าง จำนวน 2 โครงการ ดาวน์โหลดเอกสาร
412
22 พ.ย. 2554
347 แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๕ ดาวน์โหลดเอกสาร
234
17 พ.ย. 2554
348 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายซอย 3 บ้านนอกทุ่ง หมู่ที่ 6 ตำบลลำปำ อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง ดาวน์โหลดเอกสาร
393
26 ต.ค. 2554
349 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายซอย 5,6 บ้านโพเด็ด หมู่ที่ 9 ตำบลลำปำ อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง ดาวน์โหลดเอกสาร
228
26 ต.ค. 2554
350 สอบราคาจ้าง ประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านท่าน้ำ หมู่ที่ 9 ดาวน์โหลดเอกสาร
250
18 ต.ค. 2554
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| 35 |36| |37| |38| |39