ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
341 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม พ.ศ.2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
115
04 ก.ย. 2560
342 ประกาศประกวดราคาจ้างประับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านหัวควนฯ ดาวน์โหลดเอกสาร
150
22 ส.ค. 2560
343 ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า บ้านหัวควน ตำบลำปำ ดาวน์โหลดเอกสาร
129
22 ส.ค. 2560
344 ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ให้บริการตลาดอิเล็กทรอนิกส์ฯ โครงการซ่อมแซมสถานีสูบน้ำฯ บ้านหัวควนฯ ดาวน์โหลดเอกสาร
142
22 ส.ค. 2560
345 ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนสายเลียบคลองหลาดฯ ดาวน์โหลดเอกสาร
118
22 ส.ค. 2560
346 ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายซอย 7 บ้านเตาปูน หมู่ที่ 3 ตำบลลำปำ ดาวน์โหลดเอกสาร
129
16 ส.ค. 2560
347 ขออนุมัติตกลงราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายซอย 7 บ้านเตาปูน หมู่ที่ 3 ตำบลลำปำ ดาวน์โหลดเอกสาร
129
16 ส.ค. 2560
348 ขออนุมัติตกลงราคาโครงการปรับปรุงถนนสายซอย 3 บ้านนอกทุ่ง หมู่ที่ 6 ตำบลลำปำ ดาวน์โหลดเอกสาร
125
16 ส.ค. 2560
349 ปรกาศเผยแพร่ราคากลาง โครงการปรับปรุงถนนสายซอย 3 บ้านนอกทุ่งฯ ดาวน์โหลดเอกสาร
128
16 ส.ค. 2560
350 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม พ.ศ.2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
115
03 ส.ค. 2560
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| 35 |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52