ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
291 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน พ.ศ. 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
114
07 พ.ค. 2561
292 รายงานผลการพิจารณาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ดาวน์โหลดเอกสาร
104
04 พ.ค. 2561
293 สัญญาจ้างทั่วไปโครงการติดตั้งราวกันตก(การ์ดเรล) หรือราวเหล็กลูกฟูก หมู่ที่ 1 ตำบลลำปำ อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง ดาวน์โหลดเอกสาร
104
24 เม.ย. 2561
294 รายงานผลการพิจารณาโครงการติดต้ังราวกันตก (การ์ดเรล) หรือราวเหล็กลูกฟูก หมู่ที่ 1 ตำบลลำปำ อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง ดาวน์โหลดเอกสาร
105
24 เม.ย. 2561
295 ใบสั่งซื้อ/สั่่งจ้างครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ(อุปกรณ์เสียงตามสายหมู่ที่ 4 และหมู่ที่ 7) ดาวน์โหลดเอกสาร
97
20 เม.ย. 2561
296 รายงานผลการพิจารณาครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ(อุปกรณ์เสียงตามสาย หมู่ที่ 4 และหมู่ที่ 7) ดาวน์โหลดเอกสาร
105
20 เม.ย. 2561
297 ใบสั่งซื้อ/สั่่งจ้างครุภัณฑ์สำนักงาน(โต๊ะทำงาน/เก้าอี้ทำงาน/โต๊ะหมู่บูชา) ดาวน์โหลดเอกสาร
98
18 เม.ย. 2561
298 รายงานผลการพิจารณาครุภัณฑ์สำนักงาน(เก้าอี้ทำงาน/โต๊ะทำงาน/โต๊ะหมู่บูชา) ดาวน์โหลดเอกสาร
102
18 เม.ย. 2561
299 ใบสั่งซื้อ/สั่่งจ้างครุภัณฑ์สำนักงาน(ชุดโต๊ะทำงานพร้อมเข้ามุม) ดาวน์โหลดเอกสาร
96
17 เม.ย. 2561
300 รายงานผลการพิจารณาครุภัณฑ์สำนักงาน(ชุดโต๊ะทำงานพร้อมเข้ามุม) ดาวน์โหลดเอกสาร
101
17 เม.ย. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| 30 |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52