ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
251 สัญญาจ้างโครงการขุดลอกคลองปากหวะ หมู่ที่ 10 ตำบลลำปำ ดาวน์โหลดเอกสาร
66
24 พ.ย. 2559
252 ขออนุมัติตกลงราคาโครงการขุดลอกคลองปากหวะ หมู่ที่ 10 ตำบลลำปำ ดาวน์โหลดเอกสาร
59
24 พ.ย. 2559
253 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม พ.ศ.2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
75
01 พ.ย. 2559
254 ประกาศแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
71
11 ต.ค. 2559
255 ประกาศแผนการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
63
11 ต.ค. 2559
256 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน พ.ศ.2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
71
10 ต.ค. 2559
257 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม พ.ศ.2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
65
10 ก.ย. 2559
258 โครงการเปลี่ยนท่อเมนประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 ตำบลลำปำ ดาวน์โหลดเอกสาร
75
23 ส.ค. 2559
259 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม พ.ศ.2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
71
10 ส.ค. 2559
260 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน พ.ศ.2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
56
10 ก.ค. 2559
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| 26 |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39