ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
251 ประกาศเผยแพร่ราคากลาง (โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายซอย 4 ม.7 ต.ลำปำฯ)) ดาวน์โหลดเอกสาร
154
05 มิ.ย. 2562
252 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
137
03 มิ.ย. 2562
253 ประกาศกำหนดวันตรวจรับงานจ้าง (โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายซอย4 ม.8 ต.ลำปำ) ดาวน์โหลดเอกสาร
108
13 พ.ค. 2562
254 ประกาศยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงท่อเมนประปา หมู่ที่ 8 และ 11 ต.ลำปำฯ ดาวน์โหลดเอกสาร
152
07 พ.ค. 2562
255 ประกาศยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ดาวน์โหลดเอกสาร
137
07 พ.ค. 2562
256 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน พ.ศ. 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
144
03 พ.ค. 2562
257 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างฯประจำไตรมาสที่2 (ม.ค. 62 - มี.ค. 62) ดาวน์โหลดเอกสาร
120
10 เม.ย. 2562
258 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างฯและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 (ม.ค. 62 ถึง มี.ค. 62) ดาวน์โหลดเอกสาร
113
10 เม.ย. 2562
259 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม พ.ศ. 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
116
01 เม.ย. 2562
260 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างฯและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 (ต.ค. 61 ถึง ธ.ค. 61) ดาวน์โหลดเอกสาร
145
11 มี.ค. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| 26 |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52