ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
81 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าคลองเตาปูน ฯ ดาวน์โหลดเอกสาร
72
28 ก.พ. 2563
82 ประกาศประกวดราคราจ้างก่อสร้าง (โครงการปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าคลองเตาปูน ม.7 ต.ลำปำ) ดาวน์โหลดเอกสาร
73
28 ก.พ. 2563
83 ประกาศเผยแพร่ราคากลาง (โครงการการจัดกาพัสดุตามโครงการขุดลอกวัชพืชภายในพื้นที่ อบต.ลำปำฯ) ดาวน์โหลดเอกสาร
51
20 ก.พ. 2563
84 ประกาศเผยแพร่ราคากลาง (โครงการปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าคลองเตาปูนฯ) ดาวน์โหลดเอกสาร
52
19 ก.พ. 2563
85 ประกาศเผยแพร่ราคากลาง (โครงการปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าคลองเตาปูน ม.7 ต.ลำปำ) ดาวน์โหลดเอกสาร
79
19 ก.พ. 2563
86 ประกาศเผยแพร่ราคากลาง (โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายซอย 4 บ้านนอกทุ่ง (ช่วงที่ 3) ม.6ฯ) ดาวน์โหลดเอกสาร
53
18 ก.พ. 2563
87 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม พ.ศ. 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
55
03 ก.พ. 2563
88 ประกาศกำหนดวันตรวจรับงานจ้าง (โครงการปรับปรุงผิวพื้นสนามเด็กเล่น ศพด.บ้านที่น้ำฯ) ดาวน์โหลดเอกสาร
48
31 ม.ค. 2563
89 ประกาศกำหนดวันตรวจรับงานจ้าง (โครงการก่อสร้างถนนสายซอยอินทฤทธิ์ บ้านโพเด็ด หมู่ที่ 9ฯ) ดาวน์โหลดเอกสาร
48
28 ม.ค. 2563
90 แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2563 (เพิ่มเติม) ดาวน์โหลดเอกสาร
55
14 ม.ค. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| 9 |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39