ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
81 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
69
01 มิ.ย. 2564
82 รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง (Toner Brother HL-TN) ดาวน์โหลดเอกสาร
57
27 พ.ค. 2564
83 รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง (จัดจ้างเหมาบริการซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลางฯ) ดาวน์โหลดเอกสาร
61
27 พ.ค. 2564
84 รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง (จัดจ้างเหมาบริการประกอบอาหารว่างฯประชาคมท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570)) ดาวน์โหลดเอกสาร
53
24 พ.ค. 2564
85 รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งจ้าง (เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 4 เดือน) ดาวน์โหลดเอกสาร
69
20 พ.ค. 2564
86 รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งจ้าง (จำนวน 2 รายการพิจารณา) ดาวน์โหลดเอกสาร
73
18 พ.ค. 2564
87 รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งจ้าง (จำนวน 5 รายการพิจารณา) ดาวน์โหลดเอกสาร
64
17 พ.ค. 2564
88 รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งจ้าง (อุปกรณ์และวัสดุสิ้นเปลือง 11 รายการ) ดาวน์โหลดเอกสาร
63
17 พ.ค. 2564
89 รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งจ้าง (ตรวจเช็คและซ่อมแซมระบบการปล่อยสัญญาณ AccessPoint) ดาวน์โหลดเอกสาร
72
12 พ.ค. 2564
90 รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งจ้าง (ตรวจเช็คและซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศฯ) ดาวน์โหลดเอกสาร
77
11 พ.ค. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| 9 |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52