ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
191 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน พ.ศ. 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
98
02 พ.ค. 2563
192 ประกาศกำหนดวันรับงานจ้าง (โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายซอย 9 บ้านไสยอม) ดาวน์โหลดเอกสาร
171
28 เม.ย. 2563
193 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างฯ สายเลียบเหมืองน้ำอ้ายน้อย-สายซอย1บ้านอ้ายน้อย ม.2 ต.ลำปำฯ ดาวน์โหลดเอกสาร
154
16 เม.ย. 2563
194 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายซอย 2 บ้านโคกลุง สายเลียบคลองหลาดทิศใต้ หมู่ที่ 4ฯ ดาวน์โหลดเอกสาร
143
16 เม.ย. 2563
195 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายเลียบเหมืองน้ำอ้ายน้อย-สายซอย 1 บ้านอ้ายน้อย หมู่ที่ 2 ต.ลำปำฯ ดาวน์โหลดเอกสาร
114
16 เม.ย. 2563
196 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา (โครงการถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายซอย 2 บ้านโคกลุง สายเลียบคลองหลาดด้านทิศใต้ ม.4 ต.ลำปำ) ดาวน์โหลดเอกสาร
113
16 เม.ย. 2563
197 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา (โครงการถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายซอย 2 บ้านโคกลุง สายเลียบคลองหลาดด้านทิศใต้ ม.4 ต.ลำปำ) ดาวน์โหลดเอกสาร
120
16 เม.ย. 2563
198 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม พ.ศ. 2563 (สขร.1) ดาวน์โหลดเอกสาร
142
03 เม.ย. 2563
199 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงต่อเติมอาคาร ศพด.ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
170
01 เม.ย. 2563
200 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายเลียบเหมืองน้ำอ้ายน้อย-สายซอย 1 บ้านอ้ายน้อย หมู่ที่ 2 ตำบลลำปำ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดาวน์โหลดเอกสาร
129
31 มี.ค. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| 20 |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52