ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
331 สัญญาซื้อขายทั่วไปครุภัณฑ์สำนักงาน(เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วนชนิดแขวน มีระบบฟอกอากาศ) ดาวน์โหลดเอกสาร
103
23 พ.ย. 2560
332 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
123
17 ต.ค. 2560
333 ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ดาวน์โหลดเอกสาร
127
04 ต.ค. 2560
334 ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ดาวน์โหลดเอกสาร
101
04 ต.ค. 2560
335 ประกาศแผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
124
03 ต.ค. 2560
336 ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
128
02 ต.ค. 2560
337 ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
118
02 ต.ค. 2560
338 ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการขององค์การบริหารส่วนตำบลลำปำ ดาวน์โหลดเอกสาร
113
28 ก.ย. 2560
339 ประกาศรายชื่อผู้ค้าที่ผ่านการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคา ดาวน์โหลดเอกสาร
114
11 ก.ย. 2560
340 ประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่ และเงื่อนไขการประมูล ดาวน์โหลดเอกสาร
131
11 ก.ย. 2560
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| 34 |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52