ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
231 ประกาศแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
143
03 ต.ค. 2562
232 แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
171
02 ต.ค. 2562
233 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
136
01 ต.ค. 2562
234 ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
155
01 ต.ค. 2562
235 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ของ อบต.ลำปำ ประจำปีงบประมาณ 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
170
01 ต.ค. 2562
236 ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ (จำนวน 12 อัตรา) ดาวน์โหลดเอกสาร
177
27 ก.ย. 2562
237 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน พ.ศ. 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
115
24 ก.ย. 2562
238 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างฯและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 (ก.ค. 62 ถึง ก.ย. 62) ดาวน์โหลดเอกสาร
159
24 ก.ย. 2562
239 ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็น พนง.จ้างเหมาบริการ ของ อบต.ลำปำ ดาวน์โหลดเอกสาร
181
16 ก.ย. 2562
240 ประกาศกำหนดวันตรวจรับงานจ้าง (โครงการขุดลอกคลองโต๊ะวัค ม.6 ต.ลำปำ) ดาวน์โหลดเอกสาร
160
06 ก.ย. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| 24 |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52