ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
231 สัญญาจ้างโครงการปรับปรุงถนนสายซอย 3 หมู่ที่ 4 ตำบลลำปำ ดาวน์โหลดเอกสาร
73
21 มี.ค. 2560
232 สัญญาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายซอย 11 บ้านวัดป่าฯ หมู่ที่ 7 ตำบลลำปำ ดาวน์โหลดเอกสาร
65
21 มี.ค. 2560
233 ขออนุมัติตกลงราคาโครงการปรับปรุงถนนสายซอย 3 หมู่ที่ 4 ตำบลลำปำ ดาวน์โหลดเอกสาร
66
13 มี.ค. 2560
234 ขออนุมัติตกลงราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายซอย 11 หมู่ที่ 7 ตำบลลำปำ ดาวน์โหลดเอกสาร
58
13 มี.ค. 2560
235 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
61
08 มี.ค. 2560
236 ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
53
03 มี.ค. 2560
237 สัญญาจ้างโครงการซ่อมแซมถนนภายในตำบลลำปำ หมู่ที่ 1 - 11 ตำบลลำปำ ดาวน์โหลดเอกสาร
62
01 มี.ค. 2560
238 สัญญาจ้างโครงการจัดจ้างก่อสร้างกำแพงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าน้ำ หมู่ที่ 9 ตำบลลำปำ ดาวน์โหลดเอกสาร
64
01 มี.ค. 2560
239 ขออนุมัติตกลงราคาโครงการก่อสร้างกำแพงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าน้ำ หมู่ที่ 9 ตำบลลำปำ ดาวน์โหลดเอกสาร
56
23 ก.พ. 2560
240 ขออนุมัติตกลงราคาโครงการซ่อมแซมถนนภายในตำบลลำปำ หมู่ที่ 1-11 ตำบลลำปำ ดาวน์โหลดเอกสาร
63
22 ก.พ. 2560
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| 24 |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39