ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
441 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม พ.ศ.2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
122
03 เม.ย. 2558
442 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
112
02 มี.ค. 2558
443 จัดซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าน้ำ ดาวน์โหลดเอกสาร
155
13 ก.พ. 2558
444 ก่อสร้างลานกีฬา หมู่ที่ 3 บ้านเตาปูน ตำบลลำปำ อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง ดาวน์โหลดเอกสาร
157
06 ก.พ. 2558
445 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม พ.ศ.2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
112
03 ก.พ. 2558
446 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม พ.ศ.2557 ดาวน์โหลดเอกสาร
122
04 ม.ค. 2558
447 จัดจ้างก่อสร้างถนน คสล.สายซอย 7 บ้านเตาปูน (ช่วงที่ 2 ) บ้านวัดป่าฯ หมู่ที่ 7 ตำบลลำปำ อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง ดาวน์โหลดเอกสาร
177
09 ธ.ค. 2557
448 จัดจ้างก่อสร้างถนน คสล.สายซอย 14 บ้านปากประ (ซอยศรีจันทร์) หมู่ที่ 8 ตำบลลำปำ อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง ดาวน์โหลดเอกสาร
171
09 ธ.ค. 2557
449 ขุดลอกคลองหัววัง - คลองสายหวะ หมู่ที่ 6 , 9 ตำบลลำปำ อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง ดาวน์โหลดเอกสาร
169
03 ธ.ค. 2557
450 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2557 ดาวน์โหลดเอกสาร
111
02 ธ.ค. 2557
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| 45 |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52