ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
401 สัญญาจ้างโครงการก่อสร้างถนนสายซอยราษฎร์อุทิศ หมู่ที่ 7 ตำบลลำปำ ดาวน์โหลดเอกสาร
116
29 มี.ค. 2559
402 โครงการซ่อมแซมถนนภายในตำบล หมู่ที่ 2-5,8,11 ตำบลลำปำ ดาวน์โหลดเอกสาร
119
15 มี.ค. 2559
403 สัญญาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายซอย 6 บ้านโพเด็ด หมู่ที่ 9 ตำบลลำปำ ดาวน์โหลดเอกสาร
122
11 มี.ค. 2559
404 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
122
10 มี.ค. 2559
405 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม พ.ศ.2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
130
10 ก.พ. 2559
406 โครงการก่อสร้างถนนซอยไล่กสิกรรม หมู่ที่ 6 ตำบลลำปำ ดาวน์โหลดเอกสาร
119
08 ก.พ. 2559
407 สัญญาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบางอ้าย หมู่ที่ 11 ตำบลลำปำ ดาวน์โหลดเอกสาร
127
18 ม.ค. 2559
408 โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 3 ตำบลลำปำ ดาวน์โหลดเอกสาร
118
12 ม.ค. 2559
409 ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบางอ้าย หมู่ที่ 11 ตำบลลำปำ ดาวน์โหลดเอกสาร
112
12 ม.ค. 2559
410 ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนสายซอยไล่กสิกรรม หมู่ที่ 6 ตำบลลำปำ ดาวน์โหลดเอกสาร
108
12 ม.ค. 2559
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| 41 |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52