ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
11 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม พ.ศ. 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
27
01 ก.พ. 2564
12 ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายซอย 2 บ้านอ้ายน้อย (ช่วงที่2) หมู่ที่ 2ฯ ดาวน์โหลดเอกสาร
54
01 ก.พ. 2564
13 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญฯ ประจำไตรมาสที่ 1 (ต.ค. - ธ.ค. 63) ดาวน์โหลดเอกสาร
46
08 ม.ค. 2564
14 ประกาศเผยแพร่ราคากลาง (โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายอินทฤทธิ์์ บ้านโพเด็ด หมู่ที่ 9 ตำบลลำปำ) ดาวน์โหลดเอกสาร
34
08 ม.ค. 2564
15 ประกาศเผยแพร่ราคากลาง (โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายซอย 12 บ้านนอกทุ่ง หมู่ที่ 6 ต.ลำปำ) ดาวน์โหลดเอกสาร
45
08 ม.ค. 2564
16 ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายซอยสมุหเสนีโต ม.1ฯ ดาวน์โหลดเอกสาร
31
08 ม.ค. 2564
17 ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านปากประ ม.8 ต.ลำปำฯ ดาวน์โหลดเอกสาร
30
08 ม.ค. 2564
18 ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายซอย 10 บ้านไสยอมฯ ดาวน์โหลดเอกสาร
11
08 ม.ค. 2564
19 ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนสายซอย 3 บ้านวัดป่าฯ หมู่ที่ 7ฯ ดาวน์โหลดเอกสาร
12
08 ม.ค. 2564
20 ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายซอย 12 บ้านนอกทุ่ง ม.6ฯ ดาวน์โหลดเอกสาร
16
08 ม.ค. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : |1| 2 |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39