ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
11 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
35
01 พ.ย. 2564
12 ประกาศเผยแพร่ราคากลาง (โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทาง พท.ถ 70-134ฯ) ดาวน์โหลดเอกสาร
26
28 ต.ค. 2564
13 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน พ.ศ. 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
54
01 ต.ค. 2564
14 ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการของ อบต.ลำปำ ดาวน์โหลดเอกสาร
54
20 ก.ย. 2564
15 รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง (จำนวน 7 รายการ) ดาวน์โหลดเอกสาร
51
20 ก.ย. 2564
16 รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง (วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ และ วัสดุคอมฯ) ดาวน์โหลดเอกสาร
58
16 ก.ย. 2564
17 รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง (จำนวน 5 รายการ) ดาวน์โหลดเอกสาร
64
15 ก.ย. 2564
18 รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง (วัสดุสำนักงาน 3 รายการ) ดาวน์โหลดเอกสาร
41
15 ก.ย. 2564
19 รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง (จำนวน 4 รายการ) ดาวน์โหลดเอกสาร
47
14 ก.ย. 2564
20 รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง (เครื่องสูบน้ำบาดาล ขนาด 1.5 HP) ดาวน์โหลดเอกสาร
52
13 ก.ย. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : |1| 2 |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52