ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประกาศเผยแพร่ราคากลาง (โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอย 16 บ้านอ้ายน้อย ม.2 ต.ลำปำ ดาวน์โหลดเอกสาร
31
18 พ.ค. 2565
2 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างประกอบอาหารกลางวันของ ศพด.บ้านท่าน้ำ ดาวน์โหลดเอกสาร
51
11 พ.ค. 2565
3 ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการของ อบต.ลำปำ (จ้างเหมาบริการปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยผู้ดูแลเด็ก จำนวน 1 อัตรา) ดาวน์โหลดเอกสาร
44
26 เม.ย. 2565
4 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม พ.ศ. 2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
58
01 เม.ย. 2565
5 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญฯ ประจำไตรมาสที่ 2 (ม.ค. 65 - มี.ค. 65) ดาวน์โหลดเอกสาร
45
01 เม.ย. 2565
6 รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง (วัสดุกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ฯ) ดาวน์โหลดเอกสาร
34
17 มี.ค. 2565
7 รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง (ชุดตรวจระบบทางเดินหายใจหรืออุปกรณ์อื่น) ดาวน์โหลดเอกสาร
31
16 มี.ค. 2565
8 รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง (งานซ่อมแซมทั่วไป 4 รายการ) ดาวน์โหลดเอกสาร
31
15 มี.ค. 2565
9 รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง (วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 11 รายการ ) ดาวน์โหลดเอกสาร
36
14 มี.ค. 2565
10 รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง (บริการซ่อมแซมและรักษายานพาหนะ จำนวน 13 รายการ) ดาวน์โหลดเอกสาร
32
14 มี.ค. 2565
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55