ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
เรื่อง : รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งจ้าง (จำนวน 5 รายการพิจารณา)
  รายละเอียด :

รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งจ้าง (จำนวน 5 รายการพิจารณา)

1. หมึก (12.17.17.03) จำนวน 5 รายการ

2.จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 7 รายการ

3. จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 5 รายการ  

4. จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสคร์หรือการแพทย์

5. จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ  

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2564  :: จำนวนผู้อ่าน 103 คน