ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
261 สัญญาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบางอ้าย(ช่วงที่ 3) บ้านชายคลอง หมู่ที่ 11 ตำบลลำปำ ดาวน์โหลดเอกสาร
56
14 มิ.ย. 2559
262 โครงการขุดลอกและกำจัดวัชพืชคลองคึกฤทธิ์ หมู่ที่ 8-11 ตำบลลำปำ ดาวน์โหลดเอกสาร
80
14 มิ.ย. 2559
263 โครงการปรับปรุงถนนสายซอย 6 บ้านปากประ หมู่ที่ 8 ตำบลลำปำ ดาวน์โหลดเอกสาร
73
14 มิ.ย. 2559
264 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
66
10 มิ.ย. 2559
265 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน พ.ศ.2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
61
10 พ.ค. 2559
266 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม พ.ศ.2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
54
10 เม.ย. 2559
267 โครงการซ่อมผิวทาง ASPHALTIC CONCRETE ถนนลาดยางสายบ้านลำปำ-เตาปูน (ช่วงที่ 2) หมู่ที่ 5, 3 ตำบลลำปำ ดาวน์โหลดเอกสาร
71
31 มี.ค. 2559
268 โครงการก่อสร้างถนนสายซอยสมปอง หมู่ที่ 9 ตำบลลำปำ ดาวน์โหลดเอกสาร
66
30 มี.ค. 2559
269 สัญญาจ้างโครงการก่อสร้างถนนสายซอยราษฎร์อุทิศ หมู่ที่ 7 ตำบลลำปำ ดาวน์โหลดเอกสาร
65
29 มี.ค. 2559
270 โครงการซ่อมแซมถนนภายในตำบล หมู่ที่ 2-5,8,11 ตำบลลำปำ ดาวน์โหลดเอกสาร
66
15 มี.ค. 2559
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| 27 |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39