ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
261 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
126
05 มี.ค. 2562
262 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อสื่อการเรียนการสอน ศพด.บ้านท่าน้ำโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
124
26 ก.พ. 2562
263 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ม.ค.62 ดาวน์โหลดเอกสาร
113
05 ก.พ. 2562
264 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธ.ค. 61 ดาวน์โหลดเอกสาร
109
04 ม.ค. 2562
265 ประกาศเผยแพร่ราคากลาง (โครงการขุดลอกคลองหวะ ม.10 ต.ลำปำ) ดาวน์โหลดเอกสาร
126
27 ธ.ค. 2561
266 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พ.ย. 61 ดาวน์โหลดเอกสาร
103
03 ธ.ค. 2561
267 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ต.ค. 61 ดาวน์โหลดเอกสาร
123
02 พ.ย. 2561
268 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงท่อเมนประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 11 ตำบลลำปำ องค์การบริหารส่วนตำบลลำปำ อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดาวน์โหลดเอกสาร
118
19 ต.ค. 2561
269 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
121
12 ต.ค. 2561
270 ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ดาวน์โหลดเอกสาร
118
03 ต.ค. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| 27 |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52