ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
301 จัดจ้างปรับปรุงห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำปำ ดาวน์โหลดเอกสาร
100
12 พ.ค. 2558
302 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน พ.ศ.2558
72
02 พ.ค. 2558
303 ก่อสร้างถนน คสล.สายซอย 2 บ้านอ้ายน้อย หมู่ที่ 2 ตำบลลำปำ อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง ดาวน์โหลดเอกสาร
92
28 เม.ย. 2558
304 ก่อสร้างถนน คสล.สายซอย 10 บ้านไสยอม หมู่ที่ 2 ตำบลลำปำ อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง ดาวน์โหลดเอกสาร
109
28 เม.ย. 2558
305 ขุดเจาะบ่อบาดาลขนาด 6 นิ้ว ชนิด P.V.C หมู่ที่ 7 ตำบลลำปำ อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง ดาวน์โหลดเอกสาร
107
28 เม.ย. 2558
306 ก่อสร้างถนน คสล.สายซอย 4 บ้านนอกทุ่ง หมู่ที่ 6 ตำบลลำปำ อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง ดาวน์โหลดเอกสาร
97
24 เม.ย. 2558
307 ก่อสร้างถนน คสล.สายซอย 1 บ้านยางห้าต้น หมู่ที่ 3 ตำบลลำปำ อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง ดาวน์โหลดเอกสาร
96
24 เม.ย. 2558
308 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าน้ำ หมู่ที่ ๙ ตำบลลำปำ อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง ดาวน์โหลดเอกสาร
88
20 เม.ย. 2558
309 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม พ.ศ.2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
75
03 เม.ย. 2558
310 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
66
02 มี.ค. 2558
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| 31 |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39