ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
241 ประกาศกำหนดวันตรวจรับงานจ้าง (โครงการซ่อมแซมถนนสาย ซ.3 ม.4 ต.ลำปำ) ดาวน์โหลดเอกสาร
160
05 ก.ย. 2562
242 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม พ.ศ. 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
131
03 ก.ย. 2562
243 ประกาศเผยแพร่ราคากลาง โครงการซ่อมแซมถนนสายซอย 3 บ้านโคกลุง ม.4 ต.ลำปำ ดาวน์โหลดเอกสาร
155
21 ส.ค. 2562
244 ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการขุดลอกคลองโต๊ะวัค ม.6 ต.ลำปำ ดาวน์โหลดเอกสาร
170
08 ส.ค. 2562
245 ประกาศกำหนดวันตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายซอย 4 ม.7 ต.ลำปำ ดาวน์โหลดเอกสาร
113
06 ส.ค. 2562
246 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฏาคม พ.ศ. 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
117
01 ส.ค. 2562
247 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน พ.ศ. 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
108
01 ก.ค. 2562
248 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างฯและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 (เม.ย. 62 ถึง มิ.ย. 62) ดาวน์โหลดเอกสาร
143
01 ก.ค. 2562
249 ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการฝังท่อระบายน้ำแนวถนนสายซอย 6 มบ้านเตาปูน ฯ ดาวน์โหลดเอกสาร
155
21 มิ.ย. 2562
250 ประกาศเผยแพร่ราคากลาง (โครงการก่อสร้างพนังกั้นดินชั่วคราวฯ สายซอย 6 หมู่ที่ 2) ดาวน์โหลดเอกสาร
153
05 มิ.ย. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| 25 |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52