ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
241 สัญญาจ้างก่อสร้างถนน คสล.สายซอย 4 บ้านนอกทุ่ง (ช่วงที่ 2) หมู่ที่ 6 ตำบลลำปำ ดาวน์โหลดเอกสาร
68
17 ก.พ. 2560
242 สัญญาจ้างโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 3 ตำบลลำปำ ดาวน์โหลดเอกสาร
58
08 ก.พ. 2560
243 ขออนุมัติตกลงราคาโครงการถนน คสล.บ้านนอกทุ่ง หมู่ที่ 6 ตำบลลำปำ ดาวน์โหลดเอกสาร
60
08 ก.พ. 2560
244 เผยแพร่ราคากลางโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
53
07 ก.พ. 2560
245 เผยแพร่ราคากลางโครงการก่อสร้างกำแพง ศพด. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
66
06 ก.พ. 2560
246 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม พ.ศ.2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
65
05 ก.พ. 2560
247 ขออนุมัติตกลงราคาโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 3 ตำบลลำปำ ดาวน์โหลดเอกสาร
67
01 ก.พ. 2560
248 เผยแพร่ราคากลางโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ สนง.(เครื่องปรับอากาศ) พ.ศ.2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
64
19 ม.ค. 2560
249 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม พ.ศ.2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
74
04 ม.ค. 2560
250 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
71
01 ธ.ค. 2559
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| 25 |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39