ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
351 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน พ.ศ.2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
122
10 ก.ค. 2560
352 ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนสายเลียบคลองบางอ้ายทิศตะวันตก หมู่ที่ 11 ตำบลลำปำ ดาวน์โหลดเอกสาร
121
03 ก.ค. 2560
353 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
130
10 มิ.ย. 2560
354 รายงานผลการพิจารณาโครงการจัดจ้างประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าน้ำ หมู่ที่ 9 ตำบลลำปำ ดาวน์โหลดเอกสาร
125
30 พ.ค. 2560
355 สัญญาจ้างโครงการจัดจ้างประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าน้ำ หมู่ที่ 9 ตำบลลำปำ ดาวน์โหลดเอกสาร
171
30 พ.ค. 2560
356 ขออนุมัติตกลงราคาโครงการจัดจ้างประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กในงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าน้ำ หมู่ที่ 9 ตำบลลำปำ ดาวน์โหลดเอกสาร
129
25 พ.ค. 2560
357 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน พ.ศ.2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
143
10 พ.ค. 2560
358 สัญญาจัดจ้างประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าน้ำ ดาวน์โหลดเอกสาร
132
08 พ.ค. 2560
359 ขออนุมัติตกลงราคาโครงการประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ดาวน์โหลดเอกสาร
116
08 พ.ค. 2560
360 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม พ.ศ.2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
126
10 เม.ย. 2560
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| 36 |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52