ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
351 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างสอบราคา ประจำปี 2554 ดาวน์โหลดเอกสาร
303
11 ต.ค. 2554
352 ขายทอดตลาดพัสดุ เสื่อมสภาพ และไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการต่อไป ดาวน์โหลดเอกสาร
368
24 ส.ค. 2554
353 ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเลียบเสาไฟฟ้าชั่วคราวข้ามคลองคึกฤทธิ์หลังบ้านนายสุเทพ หมู่ที่ 3 ตำบลลำปำ อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง ดาวน์โหลดเอกสาร
271
05 ส.ค. 2554
354 ก่อสร้างถนน คสล. สายซอย 4 บ้านปากหวะ หมู่ที่ 10 ตำบลลำปำ อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง ดาวน์โหลดเอกสาร
247
28 ก.ค. 2554
355 ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเลียบเสาไฟฟ้าชั่วคราวข้ามคลองคึกฤทธิ์หลังบ้านนายราย หมู่ที่ 3 ตำบลลำปำ อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง ดาวน์โหลดเอกสาร
235
28 ก.ค. 2554
356 ประกาศแก้ไขเพิ่มเติม ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างสะพานคอนกรีตเลียบเสาไฟฟ้าชั่วคราวข้ามคลองคึกฤทธิ์หลังบ้านนายราย หมู่ที่ 3 ตำบลลำปำ อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง ดาวน์โหลดเอกสาร
245
13 ก.ค. 2554
357 ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเลียบเสาไฟฟ้าชั่วคราวข้ามคลองคึกฤทธิ์หลังบ้านนายสุเทพ หมู่ที่ 3 ตำบลลำปำ อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง ดาวน์โหลดเอกสาร
263
12 ก.ค. 2554
358 ปรับปรุงถนนสายซอย 6 บ้านปากประ หมู่ที่ 8 ตำบลลำปำ อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง ดาวน์โหลดเอกสาร
224
12 ก.ค. 2554
359 ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเลียบเสาไฟฟ้าชั่วคราวข้ามคลองคึกฤทธิ์หลังบ้านนายราย ดาวน์โหลดเอกสาร
223
30 มิ.ย. 2554
360 ปรับปรุงถนนสายตกบ้านไร่ หมู่ที่ 5 ตำบลลำปำ อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง ดาวน์โหลดเอกสาร
367
30 มิ.ย. 2554
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| 36 |37| |38| |39