ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
เรื่อง : รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งจ้าง (อุปกรณ์และวัสดุสิ้นเปลือง 11 รายการ)
  รายละเอียด :

 รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งจ้าง (อุปกรณ์และวัสดุสิ้นเปลือง 11 รายการ)

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2564  :: จำนวนผู้อ่าน 100 คน