ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
371 ขออนุมัติตกลงราคาโครงการก่อสร้างกำแพงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าน้ำ หมู่ที่ 9 ตำบลลำปำ ดาวน์โหลดเอกสาร
115
23 ก.พ. 2560
372 ขออนุมัติตกลงราคาโครงการซ่อมแซมถนนภายในตำบลลำปำ หมู่ที่ 1-11 ตำบลลำปำ ดาวน์โหลดเอกสาร
113
22 ก.พ. 2560
373 สัญญาจ้างก่อสร้างถนน คสล.สายซอย 4 บ้านนอกทุ่ง (ช่วงที่ 2) หมู่ที่ 6 ตำบลลำปำ ดาวน์โหลดเอกสาร
122
17 ก.พ. 2560
374 สัญญาจ้างโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 3 ตำบลลำปำ ดาวน์โหลดเอกสาร
114
08 ก.พ. 2560
375 ขออนุมัติตกลงราคาโครงการถนน คสล.บ้านนอกทุ่ง หมู่ที่ 6 ตำบลลำปำ ดาวน์โหลดเอกสาร
115
08 ก.พ. 2560
376 เผยแพร่ราคากลางโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
105
07 ก.พ. 2560
377 เผยแพร่ราคากลางโครงการก่อสร้างกำแพง ศพด. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
116
06 ก.พ. 2560
378 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม พ.ศ.2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
117
05 ก.พ. 2560
379 ขออนุมัติตกลงราคาโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 3 ตำบลลำปำ ดาวน์โหลดเอกสาร
121
01 ก.พ. 2560
380 เผยแพร่ราคากลางโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ สนง.(เครื่องปรับอากาศ) พ.ศ.2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
118
19 ม.ค. 2560
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| 38 |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52