ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
471 ก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 11 และซ่อมสร้างผิวจราจร แอสฟัลท์ติกคอนกรีต ( Asphaltic Concrete ) หมู่ที่ 7 ตำบลลำปำ อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง ดาวน์โหลดเอกสาร
360
24 ก.ย. 2555
472 ก่อสร้างถนนลาดยางผิวทางแบบแคปซีล สายซอย 6 บ้านเตาปูน หมู่ที่ 3 ตำบลลำปำ อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง ดาวน์โหลดเอกสาร
334
13 ก.ย. 2555
473 จัดจ้างก่อสร้างถนน คสล.สายซอย 7 บ้านนอกทุ่ง หมู่ที่ 6 ตำบลลำปำ อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง ดาวน์โหลดเอกสาร
523
22 พ.ค. 2555
474 ก่อสร้างถนน คสล.สายซอย 6 บ้านโพเด็ด ช่วงที่ 4 หมู่ที่ 9 ตำบลลำปำ อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง ดาวน์โหลดเอกสาร
378
22 พ.ค. 2555
475 แผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 ดาวน์โหลดเอกสาร
337
08 พ.ค. 2555
476 จัดจ้างประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านท่าน้ำ หมู่ที่ 9 ตำบลลำปำ อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง ดาวน์โหลดเอกสาร
426
18 เม.ย. 2555
477 ก่อสร้างอ่างน้ำ ล้างหน้าสำหรับเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าน้ำ หมู่ที่ 9 ตำบลลำปำ อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง ดาวน์โหลดเอกสาร
475
11 เม.ย. 2555
478 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างสอบราคาจ้าง จำนวน 2 โครงการ ดาวน์โหลดเอกสาร
460
22 พ.ย. 2554
479 แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๕ ดาวน์โหลดเอกสาร
285
17 พ.ย. 2554
480 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายซอย 3 บ้านนอกทุ่ง หมู่ที่ 6 ตำบลลำปำ อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง ดาวน์โหลดเอกสาร
441
26 ต.ค. 2554
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| 48 |49| |50| |51| |52