ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
501 การจ้าง ประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านท่าน้ำ หมู่ที่ 9 ต.ลำปำ ดาวน์โหลดเอกสาร
535
11 ต.ค. 2553
502 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถยนต์บรรทุกชนิดเปิดข้างเทท้าย ) ดาวน์โหลดเอกสาร
327
27 ก.ย. 2553
503 สอบราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.สายซอย 9 ช่วงที่ 2 บ้านนอกทุ่ง หมู่ที่ 6 ดาวน์โหลดเอกสาร
348
16 ส.ค. 2553
504 สอบราคาจ้างฝังท่อพร้อมก่อสร้างประตูน้ำ เหมืองน้ำสายหมอนกลาง บ้านไสยอม หมู่ที่ 2 ดาวน์โหลดเอกสาร
352
16 ส.ค. 2553
505 สอบราคาจ้างปรับปรุงถนนสายซอย 10 ช่วงที่ 2 บ้านไสยอม หมู่ที่ 2 ดาวน์โหลดเอกสาร
330
19 ก.ค. 2553
506 สอบราคาจ้างก่อสร้างศาลาประจำหมู่บ้าน บ้านหัวควน หมู่ที่ 1 ดาวน์โหลดเอกสาร
481
22 มิ.ย. 2553
507 สอบราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บ้านวัดป่าลิไลยก์ หมู่ที่ 7 ดาวน์โหลดเอกสาร
318
25 พ.ค. 2553
508 สอบราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.สายซอย 1 ช่วงที่ 2 บ้านโคกลุง หมู่ที่ 4 ดาวน์โหลดเอกสาร
313
19 พ.ค. 2553
509 สอบราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.สายซอย 2 บ้านปากหวะ หมู่ที่ 10 ดาวน์โหลดเอกสาร
451
19 พ.ค. 2553
510 สอบราคาจ้างก่อสร้างถนนสายซอย 1 ช่วงที่ 2 บ้านชายคลอง หมู่ที่ 11 ดาวน์โหลดเอกสาร
475
19 พ.ค. 2553
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| 51 |52