ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
เรื่อง : รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งจ้าง (ตรวจเช็คและซ่อมแซมระบบการปล่อยสัญญาณ AccessPoint)
  รายละเอียด :

 รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งจ้าง (ตรวจเช็คและซ่อมแซมระบบการปล่อยสัญญาณ AccessPoint) Network ของ อบต.ลำปำ จำนวน 3 รายการ 

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2564  :: จำนวนผู้อ่าน 108 คน