ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
71 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายเลียบเหมืองน้ำอ้ายน้อย-สายซอย 1 บ้านอ้ายน้อย ม.2 ต.ลำปำฯ ดาวน์โหลดเอกสาร
66
31 มี.ค. 2563
72 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกสาย ซ.2 บ้านโคกลุง ฯ ดาวน์โหลดเอกสาร
85
30 มี.ค. 2563
73 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้าง (โครงการถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายซอย 2 บ้านโคกลุง สายเลียบคลองหลาดด้านทิศใต้ ม.4 ต.ลำปำ) ดาวน์โหลดเอกสาร
72
30 มี.ค. 2563
74 ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายเลียบเหมืองน้ำอ้ายน้อย-สายซอย 1 บ้านอ้ายน้อยฯ ดาวน์โหลดเอกสาร
100
25 มี.ค. 2563
75 ประกาศเผยแพร่ราคากลาง (ถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายเลียบเหมืองน้ำอ้ายน้อย-สายซอย1 บ้านอ้ายน้อย ม.2 ต.ลำปำ) ดาวน์โหลดเอกสาร
70
25 มี.ค. 2563
76 ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายซอย 2 บ้านโคกลุง ฯ ดาวน์โหลดเอกสาร
71
24 มี.ค. 2563
77 ประกาศเผยแพร่ราคากลาง (โครงการถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายซอย 2 บ้านโคกลุง สายเลียบคลองหลาดด้านทิศใต้ ม.4 ต.ลำปำ) ดาวน์โหลดเอกสาร
72
24 มี.ค. 2563
78 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าคลองเตาปูนฯ ดาวน์โหลดเอกสาร
63
12 มี.ค. 2563
79 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา (โครงการปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าคลองเตาปูน ม.7 ต.ลำปำ)
88
11 มี.ค. 2563
80 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
52
03 มี.ค. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| 8 |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39