ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
71 รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง (เก้าอี้/เต้นท์ โครงการพัฒนาสตรีฯ 2564) ดาวน์โหลดเอกสาร
88
17 มิ.ย. 2564
72 รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง (ป้ายไวนิลฯ โครงการอบรมคุณธรรมฯ 2564) ดาวน์โหลดเอกสาร
69
17 มิ.ย. 2564
73 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การรับชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี พ.ศ.2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
64
15 มิ.ย. 2564
74 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างประกอบอาหารกลางวัน ศพด.บ้านท่าน้ำฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
68
10 มิ.ย. 2564
75 รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง (นมโรงเรียน 1,222 กล่อง) ดาวน์โหลดเอกสาร
50
10 มิ.ย. 2564
76 รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง (นมโรงเรียน 2,691 กล่อง) ดาวน์โหลดเอกสาร
63
10 มิ.ย. 2564
77 รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง (ป้ายไวนิล ปชส.โครงการปลูกลำพู อยู่คู่ปลาฯ 2564) ดาวน์โหลดเอกสาร
59
04 มิ.ย. 2564
78 รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง (ต้นลำพูตามโครงการปลูกพู 2564ฯ) ดาวน์โหลดเอกสาร
67
04 มิ.ย. 2564
79 รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง (จัดจ้างเหมาบริการอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มโครงการปลูกลำพูฯ 2564) ดาวน์โหลดเอกสาร
63
04 มิ.ย. 2564
80 ประกาศถึงผู้รับหนังสือแจ้งประเมิน (ภดส.6) ทุกท่าน ดาวน์โหลดเอกสาร
63
02 มิ.ย. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| 8 |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52