ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
321 ประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านท่าน้ำ หมู่ที่ 9 ตำบลลำปำ อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง ดาวน์โหลดเอกสาร
130
07 ต.ค. 2557
322 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม พ.ศ.2557
82
02 ต.ค. 2557
323 ก่อสร้างถนนสายซอย 2 ฝั่งตะวันตกสะพานบางอ้าย บ้านชายคลอง หม ดาวน์โหลดเอกสาร
140
08 พ.ค. 2557
324 จัดซื้อค่าจัดการเรียนการสอน ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าน้ำ ดาวน์โหลดเอกสาร
160
08 พ.ค. 2557
325 เครื่องสูบน้ำ แบบท่อพญานาคพร้อมอุปกรณ์ ขององค์การบริหารส่วนตำบลลำปำ ดาวน์โหลดเอกสาร
440
04 เม.ย. 2557
326 ซ่อมแซมถนนภายในเขต องค์การบริหารส่วนตำบลลำปำ จำนวน 71 สาย ตำบลลำปำ อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง ดาวน์โหลดเอกสาร
125
04 เม.ย. 2557
327 ปรับปรุงต่อเติมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าน้ำ หมู่ที่ 9 ตำบลลำปำ อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง ดาวน์โหลดเอกสาร
180
10 มี.ค. 2557
328 ขอเปลี่ยนแปลงสถานที่ยื่นซอง และเปิดซอง เอกสารสอบราคาจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
147
17 ก.พ. 2557
329 ก่อสร้างถนนซอยปรีชาพัฒนา หมู่ที่ 5 ตำบลลำปำ ดาวน์โหลดเอกสาร
167
31 ม.ค. 2557
330 จัดจ้างซ่อมแซมถนนภายในเขต หมู่ที่ 2 ตำบลลำปำ ดาวน์โหลดเอกสาร
157
30 ม.ค. 2557
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| 33 |34| |35| |36| |37| |38| |39