ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
201 ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ดาวน์โหลดเอกสาร
74
04 ต.ค. 2560
202 ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ดาวน์โหลดเอกสาร
49
04 ต.ค. 2560
203 ประกาศแผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
71
03 ต.ค. 2560
204 ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
73
02 ต.ค. 2560
205 ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
68
02 ต.ค. 2560
206 ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการขององค์การบริหารส่วนตำบลลำปำ ดาวน์โหลดเอกสาร
60
28 ก.ย. 2560
207 ประกาศรายชื่อผู้ค้าที่ผ่านการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคา ดาวน์โหลดเอกสาร
55
11 ก.ย. 2560
208 ประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่ และเงื่อนไขการประมูล ดาวน์โหลดเอกสาร
75
11 ก.ย. 2560
209 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม พ.ศ.2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
66
04 ก.ย. 2560
210 ประกาศประกวดราคาจ้างประับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านหัวควนฯ ดาวน์โหลดเอกสาร
93
22 ส.ค. 2560
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| 21 |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39