ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
201 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสารสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงฯ ประจำไตรมาสที่ 2 (ม.ค. - มี.ค. 2563) ดาวน์โหลดเอกสาร
174
31 มี.ค. 2563
202 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกฯ ประจำไตรมาส 2 (ม.ค. 63 ถึง มี.ค.63) ดาวน์โหลดเอกสาร
158
31 มี.ค. 2563
203 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายเลียบเหมืองน้ำอ้ายน้อย-สายซอย 1 บ้านอ้ายน้อย ม.2 ต.ลำปำฯ ดาวน์โหลดเอกสาร
117
31 มี.ค. 2563
204 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกสาย ซ.2 บ้านโคกลุง ฯ ดาวน์โหลดเอกสาร
161
30 มี.ค. 2563
205 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้าง (โครงการถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายซอย 2 บ้านโคกลุง สายเลียบคลองหลาดด้านทิศใต้ ม.4 ต.ลำปำ) ดาวน์โหลดเอกสาร
124
30 มี.ค. 2563
206 ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายเลียบเหมืองน้ำอ้ายน้อย-สายซอย 1 บ้านอ้ายน้อยฯ ดาวน์โหลดเอกสาร
190
25 มี.ค. 2563
207 ประกาศเผยแพร่ราคากลาง (ถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายเลียบเหมืองน้ำอ้ายน้อย-สายซอย1 บ้านอ้ายน้อย ม.2 ต.ลำปำ) ดาวน์โหลดเอกสาร
116
25 มี.ค. 2563
208 ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายซอย 2 บ้านโคกลุง ฯ ดาวน์โหลดเอกสาร
166
24 มี.ค. 2563
209 ประกาศเผยแพร่ราคากลาง (โครงการถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายซอย 2 บ้านโคกลุง สายเลียบคลองหลาดด้านทิศใต้ ม.4 ต.ลำปำ) ดาวน์โหลดเอกสาร
124
24 มี.ค. 2563
210 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าคลองเตาปูนฯ ดาวน์โหลดเอกสาร
119
12 มี.ค. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| 21 |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52