ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
151 รายงานผลการพิจารณาครุภัณฑ์การเกษตร(เครื่องสูบน้ำบาดาล) ดาวน์โหลดเอกสาร
55
16 ก.ค. 2561
152 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
54
05 ก.ค. 2561
153 สัญญาจ้างทั่วไปโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายซอย 17 บ้านอ้ายน้อย หมู่ที่ 2 ตำบลลำปำ อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง ดาวน์โหลดเอกสาร
55
19 มิ.ย. 2561
154 รายงานผลการพิจารณาโครงกการก่อสร้างถนน คสล.สายซอย 17 บ้านอ้ายน้อย หมู่ที่ 2 ตำบลลำปำ อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง ดาวน์โหลดเอกสาร
46
12 มิ.ย. 2561
155 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
58
04 มิ.ย. 2561
156 สัญญาจ้างทั่วไปโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายซอย 9 บ้านปากประ หมู่ที่ 8 ตำบลลำปำ อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง ดาวน์โหลดเอกสาร
48
17 พ.ค. 2561
157 รายงานผลการพิจารณาโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายซอย 9 บ้านปากประ หมู่ที่ 8 ตำบลลำปำ อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง ดาวน์โหลดเอกสาร
55
10 พ.ค. 2561
158 สัญญาซื้อขายคอมพิวเตอร์ ดาวน์โหลดเอกสาร
51
08 พ.ค. 2561
159 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน พ.ศ. 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
61
07 พ.ค. 2561
160 รายงานผลการพิจารณาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ดาวน์โหลดเอกสาร
54
04 พ.ค. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| 16 |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39