ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
เรื่อง : รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งจ้าง (จำนวน 2 รายการพิจารณา)
  รายละเอียด :

 รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งจ้าง (จำนวน 2 รายการพิจารณา)

1. วัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 13 รายการ 

2. วัสดุสำนักงาน จำนวน 15 รายการ

 

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2564  :: จำนวนผู้อ่าน 121 คน