ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
461 ก่อสร้างถนนซอยปรีชาพัฒนา หมู่ที่ 5 ตำบลลำปำ ดาวน์โหลดเอกสาร
223
31 ม.ค. 2557
462 จัดจ้างซ่อมแซมถนนภายในเขต หมู่ที่ 2 ตำบลลำปำ ดาวน์โหลดเอกสาร
204
30 ม.ค. 2557
463 ก่อสร้างถนน คสล.สายซอยปากหวะพัฒนา หมู่ที่ 10 ตำบลลำปำ ดาวน์โหลดเอกสาร
205
30 ม.ค. 2557
464 ก่อสร้างถนน คสล.สายซอย 9 บ้านปากประ หมู่ที่ 8 ตำบลลำปำ ดาวน์โหลดเอกสาร
201
30 ม.ค. 2557
465 ก่อสร้างถนน คสล.สายซอย 7 บ้านเตาปูน (ซอยโซเซ) หมู่ที่ 7 ตำบลลำปำ ดาวน์โหลดเอกสาร
187
30 ม.ค. 2557
466 สอบราคาจ้าง ก่อสร้างถนน หมู่ที่ 1, 2, 10 ตำบลลำปำ อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง ดาวน์โหลดเอกสาร
301
24 เม.ย. 2556
467 ก่อสร้างประตูน้ำฝาปิดเหล็กแบบมือหมุน หมู่ที่ 2 ตำบลลำปำ อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง ดาวน์โหลดเอกสาร
374
24 เม.ย. 2556
468 สอบราคาจ้าง ประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านท่าน้ำ หมู่ที่ 9 ดาวน์โหลดเอกสาร
308
18 เม.ย. 2556
469 โครงการสอบราคาซื้อวัสดุการศึกษา(ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าน้ำ) ดาวน์โหลดเอกสาร
806
06 ก.พ. 2556
470 ประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านท่าน้ำ หมู่ที่ 9 ตำบลลำปำ อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง ดาวน์โหลดเอกสาร
360
26 ก.ย. 2555
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| 47 |48| |49| |50| |51| |52