ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
511 สอบราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.สายซอย 6 ช่วงที่ 3 บ้านโพเด็ด หมู่ที่ 9 ดาวน์โหลดเอกสาร
468
11 พ.ค. 2553
512 สอบราคาจ้างก่อสร้างประตูกั้นน้ำพร้อมฝังท่อ คสล. เหมืองน้ำเพื่อการเกษตร ดาวน์โหลดเอกสาร
362
28 เม.ย. 2553
513 สอบราคาซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ดาวน์โหลดเอกสาร
480
26 เม.ย. 2553
514 สอบราคาจ้าง ประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านท่าน้ำ ดาวน์โหลดเอกสาร
316
26 เม.ย. 2553
515 สอบราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.สายซอย 9 บ้านปากประ ช่วงที่ 3 หมู่ที่ ดาวน์โหลดเอกสาร
310
27 มี.ค. 2553
516 สอบราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.สายซอย 7 บ้านไสยอม หมู่ที่ 2 ดาวน์โหลดเอกสาร
330
27 มี.ค. 2553
517 สอบราคาจ้างขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล บ้านวัดป่าลิไลยก์ หมู่ที่
512
27 มี.ค. 2553
518 สอบราคาจ้างปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน บ้านไสยอม หมู่ที่ ดาวน์โหลดเอกสาร
333
27 มี.ค. 2553
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| 52