ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
451 ประกาศแผนการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
217
17 ต.ค. 2557
452 ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (สถ.ศพด.3) องค์การบริหารส่วนตำบลลำปำ อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง ดาวน์โหลดเอกสาร
209
10 ต.ค. 2557
453 ประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านท่าน้ำ หมู่ที่ 9 ตำบลลำปำ อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง ดาวน์โหลดเอกสาร
178
07 ต.ค. 2557
454 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม พ.ศ.2557
131
02 ต.ค. 2557
455 ก่อสร้างถนนสายซอย 2 ฝั่งตะวันตกสะพานบางอ้าย บ้านชายคลอง หม ดาวน์โหลดเอกสาร
185
08 พ.ค. 2557
456 จัดซื้อค่าจัดการเรียนการสอน ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าน้ำ ดาวน์โหลดเอกสาร
208
08 พ.ค. 2557
457 เครื่องสูบน้ำ แบบท่อพญานาคพร้อมอุปกรณ์ ขององค์การบริหารส่วนตำบลลำปำ ดาวน์โหลดเอกสาร
568
04 เม.ย. 2557
458 ซ่อมแซมถนนภายในเขต องค์การบริหารส่วนตำบลลำปำ จำนวน 71 สาย ตำบลลำปำ อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง ดาวน์โหลดเอกสาร
172
04 เม.ย. 2557
459 ปรับปรุงต่อเติมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าน้ำ หมู่ที่ 9 ตำบลลำปำ อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง ดาวน์โหลดเอกสาร
230
10 มี.ค. 2557
460 ขอเปลี่ยนแปลงสถานที่ยื่นซอง และเปิดซอง เอกสารสอบราคาจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
197
17 ก.พ. 2557
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| 46 |47| |48| |49| |50| |51| |52