ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
21 รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง (วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 5 รายการ) ดาวน์โหลดเอกสาร
56
13 ก.ย. 2564
22 รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง (วัสดุอุปกรณ์ตามโครงการผู้สูงวันออกกำลังกายด้วยยางยืดฯ) ดาวน์โหลดเอกสาร
56
10 ก.ย. 2564
23 รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง (อาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มการประชุมคณะกรรมการพัฒนา อบต.ลำปำฯ) ดาวน์โหลดเอกสาร
51
08 ก.ย. 2564
24 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุตามโครงการกิจกรรมวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2564ฯ ดาวน์โหลดเอกสาร
47
08 ก.ย. 2564
25 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา ศพด.บ้านท่าน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
33
08 ก.ย. 2564
26 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อหนังสือเรียน ศพด.บ้านท่า้ำ ประจำปีงบประมาณ 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
32
08 ก.ย. 2564
27 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุวิทยาศาตร์หรือการแพทย์ของ ศพด.บ้านท่าน้ำ ดาวน์โหลดเอกสาร
34
08 ก.ย. 2564
28 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างเหมาบริการจัดทำป้ายไวนิลติดตั้งที่ ศพด.บ้านท่าน้ำ ดาวน์โหลดเอกสาร
31
08 ก.ย. 2564
29 รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง (จัดจ้างเหมาถ่ายเอกสารเข้าเล่มร่างแผนพัฒนาฯ) ดาวน์โหลดเอกสาร
43
07 ก.ย. 2564
30 รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง (อาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มโครงการประสานแผนฯ 2564) ดาวน์โหลดเอกสาร
47
06 ก.ย. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| 3 |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52