ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
21 ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายอินทฤทธิ์ บ้านโพธิ์เด็ด ม.9 ต.ลำปำฯ ดาวน์โหลดเอกสาร
22
08 ม.ค. 2564
22 ประกาศยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงท่อเมนประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ 8, 11 ตำบลลำปำฯ ดาวน์โหลดเอกสาร
41
06 ม.ค. 2564
23 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงท่อเมนประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ 8, 11 บ้านปากประ บ้านชายคลอง ตำบลลำปำ องค์การบริหารส่วนตำบลลำปำ อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอ ดาวน์โหลดเอกสาร
32
04 ม.ค. 2564
24 ประกาศรายงานงบแสดงฐานะทางการเงินและงบประกอบอื่นๆ (หลังปิดบัญชี) ฯ ประจำปีงบประมาณ 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
9
04 ม.ค. 2564
25 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
41
31 ธ.ค. 2563
26 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลก์ติกสายซอย 8ฯ ดาวน์โหลดเอกสาร
36
09 ธ.ค. 2563
27 ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการจัดซื้อเครื่องอุปโภคบริโภคฯ 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
60
07 ธ.ค. 2563
28 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
36
01 ธ.ค. 2563
29 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างประกอบอาหารกลางวันของ ศพด.บ้านท่าน้ำฯ ดาวน์โหลดเอกสาร
48
26 พ.ย. 2563
30 ประกาศเรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น พท.ถ.70-014 สายซอย 6 บ้านไร่ หมู่ที่ 5 บ้านไร่ ตำบลลำปำ ดาวน์โหลดเอกสาร
51
23 พ.ย. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| 3 |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39