ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
491 ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเลียบเสาไฟฟ้าชั่วคราวข้ามคลองคึกฤทธิ์หลังบ้านนายราย ดาวน์โหลดเอกสาร
267
30 มิ.ย. 2554
492 ปรับปรุงถนนสายตกบ้านไร่ หมู่ที่ 5 ตำบลลำปำ อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง ดาวน์โหลดเอกสาร
412
30 มิ.ย. 2554
493 ก่อสร้างถนนสายซอย 3 บ้านชายคลอง ช่วงที่ 2 หมู่ที่ 11 ตำบลลำปำ อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง ดาวน์โหลดเอกสาร
411
23 มิ.ย. 2554
494 โครงการต่อเติมท่อเมนระบบประปาเพื่อการเกษตร หมู่ที่ 9 ตำบลลำปำ ดาวน์โหลดเอกสาร
302
07 มิ.ย. 2554
495 ก่อสร้างถนน คสล. สายซอย 1 บ้านโคกลุง ช่วงที่ 3 หมู่ที่ 4 ตำบลลำปำ อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง ดาวน์โหลดเอกสาร
726
25 เม.ย. 2554
496 ก่อสร้างถนน คสล. สายซอย 14 บ้านนอกทุ่ง หมู่ที่ 6 ตำบลลำปำ อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง ดาวน์โหลดเอกสาร
456
25 เม.ย. 2554
497 สอบราคาจ้าง ประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านท่าน้ำ หมู่ที่ 9 ดาวน์โหลดเอกสาร
298
19 เม.ย. 2554
498 ก่อสร้างถนน คสล. สายซอย 2 บ้านอ้ายน้อย หมู่ที่ 2 ตำบลลำปำ อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง ดาวน์โหลดเอกสาร
431
11 มี.ค. 2554
499 ก่อสร้างโรงเก็บพัสดุ อบต.ลำปำ หมู่ที่ 3 ตำบลลำปำ อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง ดาวน์โหลดเอกสาร
336
04 ก.พ. 2554
500 สอบราคาจ้างก่อสร้างศาลาเอนกประสงค์ หมู่ที่ 7 ดาวน์โหลดเอกสาร
446
17 ม.ค. 2554
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| 50 |51| |52