ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
391 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม พ.ศ.2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
124
10 ส.ค. 2559
392 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน พ.ศ.2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
108
10 ก.ค. 2559
393 สัญญาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบางอ้าย(ช่วงที่ 3) บ้านชายคลอง หมู่ที่ 11 ตำบลลำปำ ดาวน์โหลดเอกสาร
109
14 มิ.ย. 2559
394 โครงการขุดลอกและกำจัดวัชพืชคลองคึกฤทธิ์ หมู่ที่ 8-11 ตำบลลำปำ ดาวน์โหลดเอกสาร
142
14 มิ.ย. 2559
395 โครงการปรับปรุงถนนสายซอย 6 บ้านปากประ หมู่ที่ 8 ตำบลลำปำ ดาวน์โหลดเอกสาร
122
14 มิ.ย. 2559
396 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
115
10 มิ.ย. 2559
397 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน พ.ศ.2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
112
10 พ.ค. 2559
398 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม พ.ศ.2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
103
10 เม.ย. 2559
399 โครงการซ่อมผิวทาง ASPHALTIC CONCRETE ถนนลาดยางสายบ้านลำปำ-เตาปูน (ช่วงที่ 2) หมู่ที่ 5, 3 ตำบลลำปำ ดาวน์โหลดเอกสาร
122
31 มี.ค. 2559
400 โครงการก่อสร้างถนนสายซอยสมปอง หมู่ที่ 9 ตำบลลำปำ ดาวน์โหลดเอกสาร
116
30 มี.ค. 2559
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| 40 |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52