ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
เรื่อง : รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งจ้าง (ตรวจเช็คและซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศฯ)
  รายละเอียด :

 รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งจ้าง (ตรวจเช็คและซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศภายในสำนักงานของ อบต.)

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2564  :: จำนวนผู้อ่าน 113 คน