ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
61 รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง (นมโรงเรียน 2,448 กล่อง) ดาวน์โหลดเอกสาร
65
05 ก.ค. 2564
62 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกฯ ประจำไตรมาส 3 (เม.ย. 64 ถึง มิ.ย.64) ดาวน์โหลดเอกสาร
60
01 ก.ค. 2564
63 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน พ.ศ. 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
74
30 มิ.ย. 2564
64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างประกอบอาหารกลางวัน ศพด.บ้านท่าน้ำฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
59
29 มิ.ย. 2564
65 รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง (นมโรงเรียน 3,100 กล่อง) ดาวน์โหลดเอกสาร
63
29 มิ.ย. 2564
66 รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง (ถนน คสล.สายซอย3 บ้านยางห้าต้น ม.3) ดาวน์โหลดเอกสาร
58
23 มิ.ย. 2564
67 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.สายซอย 3 บ้านยางห้าต้น ม.3 ต.ลำปำฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
52
23 มิ.ย. 2564
68 ประกาศเผยแพร่ราคากลาง (โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายซอย 3 บ้านยางห้าต้น หมู่ที่ 3 ต.ลำปำ) ดาวน์โหลดเอกสาร
97
22 มิ.ย. 2564
69 รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง (อาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มโครงการพัฒนาสตรีฯ 2564)) ดาวน์โหลดเอกสาร
81
17 มิ.ย. 2564
70 รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง (ป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ฯ โครงการพัฒนาสตรีฯ 2564)) ดาวน์โหลดเอกสาร
108
17 มิ.ย. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| 7 |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52