ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
61 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างฯ สายเลียบเหมืองน้ำอ้ายน้อย-สายซอย1บ้านอ้ายน้อย ม.2 ต.ลำปำฯ ดาวน์โหลดเอกสาร
90
16 เม.ย. 2563
62 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายซอย 2 บ้านโคกลุง สายเลียบคลองหลาดทิศใต้ หมู่ที่ 4ฯ ดาวน์โหลดเอกสาร
89
16 เม.ย. 2563
63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายเลียบเหมืองน้ำอ้ายน้อย-สายซอย 1 บ้านอ้ายน้อย หมู่ที่ 2 ต.ลำปำฯ ดาวน์โหลดเอกสาร
63
16 เม.ย. 2563
64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา (โครงการถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายซอย 2 บ้านโคกลุง สายเลียบคลองหลาดด้านทิศใต้ ม.4 ต.ลำปำ) ดาวน์โหลดเอกสาร
66
16 เม.ย. 2563
65 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา (โครงการถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายซอย 2 บ้านโคกลุง สายเลียบคลองหลาดด้านทิศใต้ ม.4 ต.ลำปำ) ดาวน์โหลดเอกสาร
71
16 เม.ย. 2563
66 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม พ.ศ. 2563 (สขร.1) ดาวน์โหลดเอกสาร
89
03 เม.ย. 2563
67 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงต่อเติมอาคาร ศพด.ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
91
01 เม.ย. 2563
68 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายเลียบเหมืองน้ำอ้ายน้อย-สายซอย 1 บ้านอ้ายน้อย หมู่ที่ 2 ตำบลลำปำ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดาวน์โหลดเอกสาร
75
31 มี.ค. 2563
69 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสารสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงฯ ประจำไตรมาสที่ 2 (ม.ค. - มี.ค. 2563) ดาวน์โหลดเอกสาร
94
31 มี.ค. 2563
70 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกฯ ประจำไตรมาส 2 (ม.ค. 63 ถึง มี.ค.63) ดาวน์โหลดเอกสาร
72
31 มี.ค. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| 7 |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39