ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
91 รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งจ้าง (ตรวจเช็คและซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ฯ) ดาวน์โหลดเอกสาร
71
11 พ.ค. 2564
92 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน พ.ศ. 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
71
01 พ.ค. 2564
93 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน พ.ศ. 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
57
01 พ.ค. 2564
94 ประกาศขอขยายเวลาประกาศบัญชีรายการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างตาม พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2564 ประจำปี พ.ศ. 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
67
30 เม.ย. 2564
95 รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง (ก่อสร้างถนน คสล.สายซอย 7 ช่วงที่ 2 หมู่ที่ 8)ฯ ดาวน์โหลดเอกสาร
60
21 เม.ย. 2564
96 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถนน คสล.สายซอย 7 (ช่วงที่ 2) หมู่ที่ 8 ตำบลลำปำฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
61
21 เม.ย. 2564
97 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกฯ ประจำไตรมาส 2 (ม.ค. 64 ถึง มี.ค.64) ดาวน์โหลดเอกสาร
130
02 เม.ย. 2564
98 ประกาศผลการดำเนินการรับ - จ่าย ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน มีนาคม 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
75
01 เม.ย. 2564
99 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม พ.ศ. 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
104
31 มี.ค. 2564
100 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างปรับปรุงท่อเมนประปาหมู่บ้านแบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 8,11 ต.ลำปำ ดาวน์โหลดเอกสาร
63
31 มี.ค. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| 10 |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52