ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
91 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู่ที่ได้รับการคัดเลือกฯ ประจำไตรมาสที่ 1 (ต.ค.62-ธ.ค.62) ดาวน์โหลดเอกสาร
65
26 ธ.ค. 2562
92 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
56
26 ธ.ค. 2562
93 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
55
06 ธ.ค. 2562
94 ประกาศเผยแพร่ราคากลาง (โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายซอย 7 บ้านวัดป่าลิไลยก์ฯ) ดาวน์โหลดเอกสาร
54
21 พ.ย. 2562
95 ประกาศเผยแพร่ราคากลาง (โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายซอยอินทฤทธิ์ บ้านโพเด็ด ม.9ฯ) ดาวน์โหลดเอกสาร
56
21 พ.ย. 2562
96 ประกาศเผยแพร่ราคากลาง (โครงการปรับปรุงผิวพื้นสนามเด็กเล่น ศพด.บ้านท่าน้ำฯ) ดาวน์โหลดเอกสาร
55
21 พ.ย. 2562
97 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
97
02 พ.ย. 2562
98 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการประกอบอาหารกลางวันของ ศพด.บ้านท่าน้ำ ฯ ดาวน์โหลดเอกสาร
84
30 ต.ค. 2562
99 ประกาศแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
88
03 ต.ค. 2562
100 แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
106
02 ต.ค. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| 10 |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39