ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
111 ประกาศเผยแพร่ราคากลาง โครงการซ่อมแซมถนนสายซอย 3 บ้านโคกลุง ม.4 ต.ลำปำ ดาวน์โหลดเอกสาร
77
21 ส.ค. 2562
112 ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการขุดลอกคลองโต๊ะวัค ม.6 ต.ลำปำ ดาวน์โหลดเอกสาร
96
08 ส.ค. 2562
113 ประกาศกำหนดวันตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายซอย 4 ม.7 ต.ลำปำ ดาวน์โหลดเอกสาร
58
06 ส.ค. 2562
114 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฏาคม พ.ศ. 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
56
01 ส.ค. 2562
115 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน พ.ศ. 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
52
01 ก.ค. 2562
116 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างฯและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 (เม.ย. 62 ถึง มิ.ย. 62) ดาวน์โหลดเอกสาร
66
01 ก.ค. 2562
117 ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการฝังท่อระบายน้ำแนวถนนสายซอย 6 มบ้านเตาปูน ฯ ดาวน์โหลดเอกสาร
77
21 มิ.ย. 2562
118 ประกาศเผยแพร่ราคากลาง (โครงการก่อสร้างพนังกั้นดินชั่วคราวฯ สายซอย 6 หมู่ที่ 2) ดาวน์โหลดเอกสาร
74
05 มิ.ย. 2562
119 ประกาศเผยแพร่ราคากลาง (โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายซอย 4 ม.7 ต.ลำปำฯ)) ดาวน์โหลดเอกสาร
74
05 มิ.ย. 2562
120 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
78
03 มิ.ย. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| 12 |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39