ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
111 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านวัดโพเด็ด หมู่ที่ 9 ต.ลำปำ ดาวน์โหลดเอกสาร
139
05 ก.พ. 2564
112 ประกาศเรื่องเผยแพร่ราคากลางโครงการก่อสร้างปรับปรุงสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านวัดโพธิ์เด็ด ม.9 ฯ ดาวน์โหลดเอกสาร
136
02 ก.พ. 2564
113 รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง (การก่อสร้างถนน คสล.สายซอย 2 บ้านอ้ายน้อย (ช่วงที่2) หมู่ที่ 2 ดาวน์โหลดเอกสาร
51
02 ก.พ. 2564
114 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.สายซอย2 บ้านอ้ายน้อย (ช่วงที่2) หมู่ที่ 2 ตำบลลำปำ ดาวน์โหลดเอกสาร
54
02 ก.พ. 2564
115 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม พ.ศ. 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
87
01 ก.พ. 2564
116 ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายซอย 2 บ้านอ้ายน้อย (ช่วงที่2) หมู่ที่ 2ฯ ดาวน์โหลดเอกสาร
144
01 ก.พ. 2564
117 รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง (บริการตรวจเช็คและซ่อมแซม PC และ Notebook)ฯ ดาวน์โหลดเอกสาร
61
24 ม.ค. 2564
118 รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง (จัดจ้างเหมาบริการตรวจเช็คและซ่อมแซมคอมพิวเตอร์ PCฯ)) ดาวน์โหลดเอกสาร
53
24 ม.ค. 2564
119 รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง (ถนนทางเข้า 30.22.20.47) ดาวน์โหลดเอกสาร
51
21 ม.ค. 2564
120 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา (จ้างก่อสร้างถนน คสล.สายซอย 10 บ้านไสยอม หมู่ที่ 2ฯ) ดาวน์โหลดเอกสาร
45
21 ม.ค. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| 12 |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52