ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
271 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน พ.ศ. 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
111
01 ต.ค. 2561
272 ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการขององค์การบริหารส่วนตำบลลำปำ ดาวน์โหลดเอกสาร
125
26 ก.ย. 2561
273 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงท่อเมนประปาหมู่บ้าน หมู่ 8 11 ตำบลลำปำ องค์การบริหารส่วนตำบลลำปำ อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดาวน์โหลดเอกสาร
114
24 ก.ย. 2561
274 ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการปรับปรุงท่อเมนประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 11 ตำบลลำปำ องค์การบริหารส่วนตำบลลำปำ อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง ดาวน์โหลดเอกสาร
115
17 ก.ย. 2561
275 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
107
10 ก.ย. 2561
276 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
129
28 ส.ค. 2561
277 ประกาศกำหนดวันตรวจรับงานจ้าง (โครงการปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านหัวควน) ดาวน์โหลดเอกสาร
111
24 ส.ค. 2561
278 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
114
07 ส.ค. 2561
279 ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ดาวน์โหลดเอกสาร
116
26 ก.ค. 2561
280 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการเลือกสรรเป็น พนง.จ้างเหมาบริการ (ผช.ผดด.) ดาวน์โหลดเอกสาร
113
24 ก.ค. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| 28 |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52