ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
211 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา (โครงการปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าคลองเตาปูน ม.7 ต.ลำปำ)
141
11 มี.ค. 2563
212 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
113
03 มี.ค. 2563
213 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าคลองเตาปูน ฯ ดาวน์โหลดเอกสาร
157
28 ก.พ. 2563
214 ประกาศประกวดราคราจ้างก่อสร้าง (โครงการปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าคลองเตาปูน ม.7 ต.ลำปำ) ดาวน์โหลดเอกสาร
125
28 ก.พ. 2563
215 ประกาศเผยแพร่ราคากลาง (โครงการการจัดกาพัสดุตามโครงการขุดลอกวัชพืชภายในพื้นที่ อบต.ลำปำฯ) ดาวน์โหลดเอกสาร
131
20 ก.พ. 2563
216 ประกาศเผยแพร่ราคากลาง (โครงการปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าคลองเตาปูนฯ) ดาวน์โหลดเอกสาร
131
19 ก.พ. 2563
217 ประกาศเผยแพร่ราคากลาง (โครงการปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าคลองเตาปูน ม.7 ต.ลำปำ) ดาวน์โหลดเอกสาร
155
19 ก.พ. 2563
218 ประกาศเผยแพร่ราคากลาง (โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายซอย 4 บ้านนอกทุ่ง (ช่วงที่ 3) ม.6ฯ) ดาวน์โหลดเอกสาร
129
18 ก.พ. 2563
219 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม พ.ศ. 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
115
03 ก.พ. 2563
220 ประกาศกำหนดวันตรวจรับงานจ้าง (โครงการปรับปรุงผิวพื้นสนามเด็กเล่น ศพด.บ้านที่น้ำฯ) ดาวน์โหลดเอกสาร
125
31 ม.ค. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| 22 |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52