ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
211 ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า บ้านหัวควน ตำบลำปำ ดาวน์โหลดเอกสาร
71
22 ส.ค. 2560
212 ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ให้บริการตลาดอิเล็กทรอนิกส์ฯ โครงการซ่อมแซมสถานีสูบน้ำฯ บ้านหัวควนฯ ดาวน์โหลดเอกสาร
84
22 ส.ค. 2560
213 ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนสายเลียบคลองหลาดฯ ดาวน์โหลดเอกสาร
62
22 ส.ค. 2560
214 ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายซอย 7 บ้านเตาปูน หมู่ที่ 3 ตำบลลำปำ ดาวน์โหลดเอกสาร
68
16 ส.ค. 2560
215 ขออนุมัติตกลงราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายซอย 7 บ้านเตาปูน หมู่ที่ 3 ตำบลลำปำ ดาวน์โหลดเอกสาร
76
16 ส.ค. 2560
216 ขออนุมัติตกลงราคาโครงการปรับปรุงถนนสายซอย 3 บ้านนอกทุ่ง หมู่ที่ 6 ตำบลลำปำ ดาวน์โหลดเอกสาร
71
16 ส.ค. 2560
217 ปรกาศเผยแพร่ราคากลาง โครงการปรับปรุงถนนสายซอย 3 บ้านนอกทุ่งฯ ดาวน์โหลดเอกสาร
76
16 ส.ค. 2560
218 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม พ.ศ.2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
61
03 ส.ค. 2560
219 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน พ.ศ.2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
70
10 ก.ค. 2560
220 ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนสายเลียบคลองบางอ้ายทิศตะวันตก หมู่ที่ 11 ตำบลลำปำ ดาวน์โหลดเอกสาร
68
03 ก.ค. 2560
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| 22 |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39