ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
221 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
74
10 มิ.ย. 2560
222 รายงานผลการพิจารณาโครงการจัดจ้างประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าน้ำ หมู่ที่ 9 ตำบลลำปำ ดาวน์โหลดเอกสาร
68
30 พ.ค. 2560
223 สัญญาจ้างโครงการจัดจ้างประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าน้ำ หมู่ที่ 9 ตำบลลำปำ ดาวน์โหลดเอกสาร
114
30 พ.ค. 2560
224 ขออนุมัติตกลงราคาโครงการจัดจ้างประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กในงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าน้ำ หมู่ที่ 9 ตำบลลำปำ ดาวน์โหลดเอกสาร
70
25 พ.ค. 2560
225 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน พ.ศ.2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
83
10 พ.ค. 2560
226 สัญญาจัดจ้างประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าน้ำ ดาวน์โหลดเอกสาร
74
08 พ.ค. 2560
227 ขออนุมัติตกลงราคาโครงการประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ดาวน์โหลดเอกสาร
62
08 พ.ค. 2560
228 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม พ.ศ.2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
73
10 เม.ย. 2560
229 สัญญาซื้อขายสื่อการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าน้ำ ดาวน์โหลดเอกสาร
70
05 เม.ย. 2560
230 ขออนุมัติตกลงราคาโครงการจัดซื้อสื่อการเรียนการสอน ดาวน์โหลดเอกสาร
60
05 เม.ย. 2560
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| 23 |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39