ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
101 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
78
01 ต.ค. 2562
102 ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
104
01 ต.ค. 2562
103 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ของ อบต.ลำปำ ประจำปีงบประมาณ 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
117
01 ต.ค. 2562
104 ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ (จำนวน 12 อัตรา) ดาวน์โหลดเอกสาร
106
27 ก.ย. 2562
105 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน พ.ศ. 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
54
24 ก.ย. 2562
106 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างฯและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 (ก.ค. 62 ถึง ก.ย. 62) ดาวน์โหลดเอกสาร
77
24 ก.ย. 2562
107 ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็น พนง.จ้างเหมาบริการ ของ อบต.ลำปำ ดาวน์โหลดเอกสาร
107
16 ก.ย. 2562
108 ประกาศกำหนดวันตรวจรับงานจ้าง (โครงการขุดลอกคลองโต๊ะวัค ม.6 ต.ลำปำ) ดาวน์โหลดเอกสาร
85
06 ก.ย. 2562
109 ประกาศกำหนดวันตรวจรับงานจ้าง (โครงการซ่อมแซมถนนสาย ซ.3 ม.4 ต.ลำปำ) ดาวน์โหลดเอกสาร
79
05 ก.ย. 2562
110 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม พ.ศ. 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
68
03 ก.ย. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| 11 |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39