ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
101 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา (ปรับปรุงท่อเมนประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ ม.8,11) ดาวน์โหลดเอกสาร
94
30 มี.ค. 2564
102 สัญญาจ้างก่อสร้างปรับปรุงสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านวัดโพธิ์เด็ด หมู่ที่ 9 ต.ลำปำฯ (ลว.19 มี.ค. 64) ดาวน์โหลดเอกสาร
58
19 มี.ค. 2564
103 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงท่อเมนประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ 8,11ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดาวน์โหลดเอกสาร
184
01 มี.ค. 2564
104 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
83
01 มี.ค. 2564
105 ประกาศประกวดราคาก่อสร้างปรับปรุงท่อเมนประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 8, 11ฯ ดาวน์โหลดเอกสาร
79
01 มี.ค. 2564
106 ประกาศขายทอดตลาดพัสดุเสื่อมสภาพและไม่จำเป็นต่อการใช้งานต่อไป ดาวน์โหลดเอกสาร
123
25 ก.พ. 2564
107 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านวัดโพธิ์เด็ดฯ ดาวน์โหลดเอกสาร
113
23 ก.พ. 2564
108 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านวักโพธิ์เด็ด ม.9 ต.ลำปำฯ ดาวน์โหลดเอกสาร
51
23 ก.พ. 2564
109 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และผู้ควบคุมงานฯ ดาวน์โหลดเอกสาร
115
22 ก.พ. 2564
110 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านวัดโพเด็ด หมู่ที่ 9 ต.ลำปำ ดาวน์โหลดเอกสาร
69
05 ก.พ. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| 11 |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52