ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
411 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม พ.ศ.2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
116
10 ม.ค. 2559
412 ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 3 ตำบลลำปำ ดาวน์โหลดเอกสาร
172
14 ธ.ค. 2558
413 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
116
10 ธ.ค. 2558
414 โครงการซ่อมผิวทาง ASPHALTIC CONCRETE ถนนลาดยางสายบ้านลำปำ-เตาปูน หมู่ที่ 5, 3 ตำบลลำปำ ดาวน์โหลดเอกสาร
101
19 พ.ย. 2558
415 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม พ.ศ.2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
107
10 พ.ย. 2558
416 ประกาศแผนการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
184
10 ต.ค. 2558
417 ประกาศแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
117
07 ต.ค. 2558
418 ประกาศสอบราคาจ้างโครงการซ่อมสร้างผิวทาง ASPHALTIC CONCRETE ถนนลาดยางสายบ้านลำปำ - บ้านเตาปูน หมู่ที่ 5, 3 ตำบลลำปำ อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง ดาวน์โหลดเอกสาร
143
06 ต.ค. 2558
419 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน พ.ศ.2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
144
03 ต.ค. 2558
420 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2557 ดาวน์โหลดเอกสาร
137
02 ต.ค. 2558
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| 42 |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52