ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
181 สัญญาจ้างทั่วไปโครงการปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าน้ำ หมู่ที่ 9 ตำบลลำปำ อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง ดาวน์โหลดเอกสาร
54
07 มี.ค. 2561
182 รายงานการพิจารณาโครงการปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าน้ำ หมู่ที่ 9 ตำบลลำปำ อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง ดาวน์โหลดเอกสาร
51
07 มี.ค. 2561
183 ใบสั่งซื้อ/สั่่งจ้างครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (กระติกน้ำสแตนเลสสตีล(คูลเลอร์น้ำ)) ดาวน์โหลดเอกสาร
52
05 มี.ค. 2561
184 รายงานผลการพิจารณาครุภัณฑ์งานบ้่านงานครัว(กระติกน้ำสแตนเลสสตีล(คูลเลอร์น้ำ)) ดาวน์โหลดเอกสาร
54
05 มี.ค. 2561
185 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
62
02 มี.ค. 2561
186 ประกาศยกเลิกโครงการปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านหัวควนฯ ดาวน์โหลดเอกสาร
74
05 ก.พ. 2561
187 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม พ.ศ. 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
51
05 ก.พ. 2561
188 ปรากาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกจ้างเหมาบริการ ดาวน์โหลดเอกสาร
82
23 ม.ค. 2561
189 ประกาศเผยแพร่ราคากลาง คสล.สายซอย 1 บ้านโพธิ็เด็ด ดาวน์โหลดเอกสาร
60
16 ม.ค. 2561
190 ใบสั่งซื้อ/สั่่งจ้างครุภัณฑ์สำรวจ(ล้อวัดระยะทาง) ดาวน์โหลดเอกสาร
48
15 ม.ค. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| 19 |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39