ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
381 สอบราคาซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ดาวน์โหลดเอกสาร
427
26 เม.ย. 2553
382 สอบราคาจ้าง ประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านท่าน้ำ ดาวน์โหลดเอกสาร
270
26 เม.ย. 2553
383 สอบราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.สายซอย 9 บ้านปากประ ช่วงที่ 3 หมู่ที่ ดาวน์โหลดเอกสาร
262
27 มี.ค. 2553
384 สอบราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.สายซอย 7 บ้านไสยอม หมู่ที่ 2 ดาวน์โหลดเอกสาร
285
27 มี.ค. 2553
385 สอบราคาจ้างขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล บ้านวัดป่าลิไลยก์ หมู่ที่
463
27 มี.ค. 2553
386 สอบราคาจ้างปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน บ้านไสยอม หมู่ที่ ดาวน์โหลดเอกสาร
281
27 มี.ค. 2553
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| 39