ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
381 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม พ.ศ.2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
126
04 ม.ค. 2560
382 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
124
01 ธ.ค. 2559
383 สัญญาจ้างโครงการขุดลอกคลองปากหวะ หมู่ที่ 10 ตำบลลำปำ ดาวน์โหลดเอกสาร
119
24 พ.ย. 2559
384 ขออนุมัติตกลงราคาโครงการขุดลอกคลองปากหวะ หมู่ที่ 10 ตำบลลำปำ ดาวน์โหลดเอกสาร
116
24 พ.ย. 2559
385 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม พ.ศ.2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
127
01 พ.ย. 2559
386 ประกาศแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
122
11 ต.ค. 2559
387 ประกาศแผนการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
111
11 ต.ค. 2559
388 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน พ.ศ.2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
123
10 ต.ค. 2559
389 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม พ.ศ.2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
117
10 ก.ย. 2559
390 โครงการเปลี่ยนท่อเมนประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 ตำบลลำปำ ดาวน์โหลดเอกสาร
129
23 ส.ค. 2559
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| 39 |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52