ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
171 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุตามโครงการกิจกรรมวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2563ฯ ดาวน์โหลดเอกสาร
137
16 ก.ย. 2563
172 ประกาศเผยราคากลางการดำเนินการจัดหาพัสดุตามโครงการซ่อมแซมถนนภายในเขต อบต.ลำปำฯ ดาวน์โหลดเอกสาร
133
16 ก.ย. 2563
173 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา (จ้างซ่อมแซมถนนภายในเขต อบต.ลำปำ หมู่ที่ 2,5,6,7,8,9,10,11 ตำบลลำปำ ดาวน์โหลดเอกสาร
57
13 ก.ย. 2563
174 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา ศพด.บ้านท่าน้ำ จำนวน 136 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
100
03 ก.ย. 2563
175 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม พ.ศ. 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
108
01 ก.ย. 2563
176 ประกาศหลักประกันสัญญาครบกำหนดถอนคืน ดาวน์โหลดเอกสาร
139
17 ส.ค. 2563
177 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา (จ้างขุดลอกคลองสายหวะ หมู่ที่ 10ฯ) ดาวน์โหลดเอกสาร
54
03 ส.ค. 2563
178 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฏาคม พ.ศ. 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
124
01 ส.ค. 2563
179 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างประกอบอาหารกลางวัน ศพด.บ้านท่าน้ำฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
152
29 ก.ค. 2563
180 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกฯ ประจำไตรมาส 3 (เม.ย. 63 ถึง มิ.ย.63) ดาวน์โหลดเอกสาร
171
02 ก.ค. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| 18 |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52