ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
171 รายงานผลการพิจารณาโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายซอยสมปอง หมู่ที่ 9 ตำบลลำปำ อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง ดาวน์โหลดเอกสาร
46
30 มี.ค. 2561
172 สัญญาจ้างทั่่วไปโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรหินคลุกสายสมปองพัฒนา หมู่ที่ 6 ตำบลลำปำ อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง ดาวน์โหลดเอกสาร
43
28 มี.ค. 2561
173 รายงานผลการพิจารณาโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรหินคลุกสายสมปองพัฒนา หมู่ที่ 6 ตำบลลำปำ อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง ดาวน์โหลดเอกสาร
43
19 มี.ค. 2561
174 สัญญาจ้างทั่วไปโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าน้ำ หมู่ที่ 9 ตำบลลำปำ อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง ดาวน์โหลดเอกสาร
45
15 มี.ค. 2561
175 รายงานผลการพิจารณาโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าน้ำ หมู่ที่ 9 ตำบลลำปำ อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง ดาวน์โหลดเอกสาร
42
15 มี.ค. 2561
176 สัญญาจ้างทั่วไปโครงการปรับปรุงต่อเติมหลังคาอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าน้ำ หมู่ที่ 9 ตำบลลำปำ อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง ดาวน์โหลดเอกสาร
45
08 มี.ค. 2561
177 รายงานผลการพิจารณาโครงการปรับปรุงต่อเติมหลังคาอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าน้ำ หมู่ที่ 9 ตำบลลำปำ อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง ดาวน์โหลดเอกสาร
44
08 มี.ค. 2561
178 ก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า บ้านหัวควน ตำบลลำปำ องค์การบริหารส่วนตำบลลำปำ อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง ดาวน์โหลดเอกสาร
78
07 มี.ค. 2561
179 ใบสั่งซื้อ/สั่่งจ้างครุภัณฑ์สำนักงาน(เก้าอี้สำนักงาน) ดาวน์โหลดเอกสาร
45
07 มี.ค. 2561
180 รายงานผลการพิจารณาครุภัณฑ์สำนักงาน(เก้าอี้สำนักงาน) ดาวน์โหลดเอกสาร
48
07 มี.ค. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| 18 |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39