ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
121 รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง (ถนน คสล.บ้านปากประ หมู่ที่ 8) ดาวน์โหลดเอกสาร
48
21 ม.ค. 2564
122 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา (จ้างก่อสร้างถนน คสล.บ้านปากประ หมู่ที่ 8ฯ) ดาวน์โหลดเอกสาร
52
21 ม.ค. 2564
123 รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง (จ้างก่อสร้างถนนสายซอย 3 บ้านวัดป่าฯ หมู่ที่ 7ฯ) ดาวน์โหลดเอกสาร
57
21 ม.ค. 2564
124 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา (จ้างก่อสร้างถนนสายซอย 3 บ้านวัดป่า หมูที่ 7ฯ) ดาวน์โหลดเอกสาร
48
21 ม.ค. 2564
125 รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง (ถนนทางเข้า 30.22.20.47) ดาวน์โหลดเอกสาร
55
20 ม.ค. 2564
126 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา (ถนน คสล.สายซอยสมุหเสณีโต บ้านหัวควนฯ) ดาวน์โหลดเอกสาร
52
20 ม.ค. 2564
127 รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง (ถนนทางเข้า 30.22.20.47) ดาวน์โหลดเอกสาร
53
18 ม.ค. 2564
128 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.สายซอย 12 บ้านนอกทุ่ง หมู่ที่ 6 ตำบลลำปำ ดาวน์โหลดเอกสาร
50
18 ม.ค. 2564
129 รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง (ก่อสร้างถนน คสล.สายอินทฤทธิ์์ บ้านโพเด็ด หมู่ที่ 9ฯ) ดาวน์โหลดเอกสาร
57
18 ม.ค. 2564
130 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา (จ้างก่อสร้างถนน คสล.สายอินทฤทธิ์ บ้านโพเด็ด หมู่ที่ 9ฯ) ดาวน์โหลดเอกสาร
60
18 ม.ค. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| 13 |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52