ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
121 ประกาศกำหนดวันตรวจรับงานจ้าง (โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายซอย4 ม.8 ต.ลำปำ) ดาวน์โหลดเอกสาร
54
13 พ.ค. 2562
122 ประกาศยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงท่อเมนประปา หมู่ที่ 8 และ 11 ต.ลำปำฯ ดาวน์โหลดเอกสาร
78
07 พ.ค. 2562
123 ประกาศยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ดาวน์โหลดเอกสาร
66
07 พ.ค. 2562
124 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน พ.ศ. 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
89
03 พ.ค. 2562
125 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างฯประจำไตรมาสที่2 (ม.ค. 62 - มี.ค. 62) ดาวน์โหลดเอกสาร
67
10 เม.ย. 2562
126 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างฯและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 (ม.ค. 62 ถึง มี.ค. 62) ดาวน์โหลดเอกสาร
56
10 เม.ย. 2562
127 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม พ.ศ. 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
56
01 เม.ย. 2562
128 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างฯและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 (ต.ค. 61 ถึง ธ.ค. 61) ดาวน์โหลดเอกสาร
70
11 มี.ค. 2562
129 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
70
05 มี.ค. 2562
130 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อสื่อการเรียนการสอน ศพด.บ้านท่าน้ำโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
66
26 ก.พ. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| 13 |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39