ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
141 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงท่อเมนประปาหมู่บ้าน หมู่ 8 11 ตำบลลำปำ องค์การบริหารส่วนตำบลลำปำ อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดาวน์โหลดเอกสาร
58
24 ก.ย. 2561
142 ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการปรับปรุงท่อเมนประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 11 ตำบลลำปำ องค์การบริหารส่วนตำบลลำปำ อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง ดาวน์โหลดเอกสาร
59
17 ก.ย. 2561
143 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
48
10 ก.ย. 2561
144 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
71
28 ส.ค. 2561
145 ประกาศกำหนดวันตรวจรับงานจ้าง (โครงการปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านหัวควน) ดาวน์โหลดเอกสาร
52
24 ส.ค. 2561
146 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
59
07 ส.ค. 2561
147 ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ดาวน์โหลดเอกสาร
61
26 ก.ค. 2561
148 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการเลือกสรรเป็น พนง.จ้างเหมาบริการ (ผช.ผดด.) ดาวน์โหลดเอกสาร
58
24 ก.ค. 2561
149 ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็น พนง.จ้างเหมาบริการ ดาวน์โหลดเอกสาร
62
17 ก.ค. 2561
150 ใบสั่งซื้อ/สั่่งจ้างครุภัณฑ์การเกษตร (เครื่องสูบน้ำบาดาล) ดาวน์โหลดเอกสาร
53
16 ก.ค. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| 15 |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39