ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
141 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงท่อเมนประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ 8, 11 บ้านปากประ บ้านชายคลอง ตำบลลำปำ องค์การบริหารส่วนตำบลลำปำ อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอ ดาวน์โหลดเอกสาร
96
04 ม.ค. 2564
142 ประกาศรายงานงบแสดงฐานะทางการเงินและงบประกอบอื่นๆ (หลังปิดบัญชี) ฯ ประจำปีงบประมาณ 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
63
04 ม.ค. 2564
143 จดหมายข่าว ประจำเดือน มกราคม 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
61
01 ม.ค. 2564
144 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
100
31 ธ.ค. 2563
145 ประกาศผู้ขนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางฯ คอนกรีต รหัสทางหลวงม้องถิ่น พท.ถ.70-014ฯ ดาวน์โหลดเอกสาร
57
23 ธ.ค. 2563
146 จดหมายข่าวประจำเดือนธันวาคม 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
78
10 ธ.ค. 2563
147 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลก์ติกสายซอย 8ฯ ดาวน์โหลดเอกสาร
119
09 ธ.ค. 2563
148 ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการจัดซื้อเครื่องอุปโภคบริโภคฯ 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
137
07 ธ.ค. 2563
149 ประกาศให้ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ. 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
70
01 ธ.ค. 2563
150 ประกาศให้แจ้งการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ในที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเพื่อประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
62
01 ธ.ค. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| 15 |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52